Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Avrupa kimliği kurgusu 

      Özgöker, Uğur; Musaoğlu, Neziha (Paradigma Akademi Yayınları, 2013)
      Son yirmi yılda Avrupa'da ekonomik, siyasal ve sosyal bütünleşme alanında ivme kazanan dikey ve yatay entegrasyon hareketleri, daha geniş bir siyasal alanın oluşturulması konusunu akademik tartışmaların merkezine yerleşmiştir. ...