Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşol, Korayen_US
dc.contributor.authorParlak, Alien_US
dc.date.accessioned29.09.2014T16:45:00Z
dc.date.accessioned2018-11-30T07:35:51Z
dc.date.available29.09.2014T16:45:00Z
dc.date.available2018-11-30T07:35:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationParlak, Ali. (2012). Sanayi işletmelerinde enerji maliyetlerinin üretime olan etkilerinin değerlendirilmesi : Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. fabrikasında bir örnek çalışma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/1003
dc.descriptionYüksek lisans tezi.
dc.description.abstractTürkiye ekonomisi içerisinde ihracatçı kimliğiyle öne çıkan çimento sektörü, 1980'lerden itibaren önemli bir gelişim göstermiştir. Özelleştirmeler dolayısıyla sektöre önemli ölçüde yabancı sermayenin de girmiş olması sektörün sermaye yapısını güçlendirirken sektörün uluslararası iş yapma kapasitesini artırmıştır. Enerji girdileri önemli bir maliyet unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya genelinde enerji girdilerinin hem maliyetli olması hem de enerji girdi fiyatlarının dalgalı olması sektörün en önemli sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu çalışmada sektörün dünyadaki ve Türkiye'deki genel görünümü, sektörün yapısı ve sorunları ele alınmış olup, sektördeki enerji maliyetleri, bir çimento işletmesi örnek alınarak incelenmiştir. Nisbi olarak hem dünyada hem de ülkemizde enerji büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Enerji profilinin içinde altarnatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi yapıldığında fuiloil ve kömürün payının giderek azaldığı buna karşı elektrik enerjisinin kullanımının ise arttığı değerlendirilmekte ve enerji giderleri birim üretim maliyetleri içerisinde %50 den aşağı olamadığı görülmektedir. Sektör ortalaması ise %60 a yakın olduğundan ve bu işletmenin kuruluş yerinin kömür enerjisine yakın olası nedeni ile sektöre göre enerji maliyetlerinde %20 civarında bir avantaja sahip olduğu değerlendirilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectSanayien_US
dc.subjectIndustrialen_US
dc.subject.lccHF 3756.5/.P37
dc.titleSanayi işletmelerinde enerji maliyetlerinin üretime olan etkilerinin değerlendirilmesi : Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. fabrikasında bir örnek çalışmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletmeen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorParlak, Alien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record