Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAyrancı, Evrenen_US
dc.contributor.authorDemir, Serhaten_US
dc.date.accessioned09.10.2018T16:07:00Z
dc.date.accessioned2018-11-30T07:36:32Z
dc.date.available09.10.2018T16:07:00Z
dc.date.available2018-11-30T07:36:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDemir, Serhat. (2018). Akaryakıt sektöründeki çalışanların iş tatmini ile yöneticilerin algılanan liderlik stilleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/1306
dc.descriptionYüksek lisans tezi.
dc.description.abstractBu araştırmada liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul ilinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmaların personelleri üzerinde iş tatmini seviyeleri ve algıladıkları liderlik özellikleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada öncelikle iş tatmini ve liderlik konuları hakkında detaylı literatür taraması yapılmış ve elde edilen bilgiler düzenlenerek genel çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmamızın birinci bölümünde iş tatmini ile ilgili kaynaklar taranarak iş tatmininin kavramı, önemi, iş tatminini etkileyen faktörler ve teorik yaklaşımlar gibi bilgiler ele alınmıştır. Liderlik adlı ikinci bölümde ise ilgili çalışmalar taranarak liderlik kavramı, tarihsel gelişimi, liderlik tarzları ve liderlik ile ilgili yaklaşımlar gibi kavramsal bilgilere yer verilmiştir. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümü olan uygulama kısmında ise EK 1'de yer alan ve hazırlamış olduğumuz iş tatmini ve liderlik stili anketi bir pilot çalışma ile eksiklikler, hatalar v.b giderilerek ana çalışmaya geçilmiş, teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara uygulanmıştır. 12 farklı akaryakıt istasyonunda çalışan toplamda 85 tane personele uygulanan anketten sonra toplanan verilerin IBM SPSS Statistics 21.0 programında değerlendirilmesi ile personellerin iş tatmini ve algıladıkları liderlerlik stili üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri olduğunu gösterir şekilde sonuçlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstabul Arel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiderlik, İş Hayatındaen_US
dc.subjectLeadership in Businessen_US
dc.subjectÇalışan Motivasyonuen_US
dc.subjectEmployee Motivationen_US
dc.subjectİş Verimliğien_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectPersonel Yönetimien_US
dc.subject.lccHF 5549.5/.D46
dc.titleAkaryakıt sektöründeki çalışanların iş tatmini ile yöneticilerin algılanan liderlik stilleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletmeen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorDemir, Serhaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record