Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇiftçi, Seldaen_US
dc.contributor.authorKuran, Banuen_US
dc.contributor.authorDuman, Zehraen_US
dc.contributor.authorYılmaz, Figenen_US
dc.contributor.authorMert, Cansuen_US
dc.contributor.authorDurlanık, Gülgünen_US
dc.contributor.authorÖncü, Jülideen_US
dc.contributor.authorDüden, Bilgeen_US
dc.contributor.authorBertan, Hüseyinen_US
dc.contributor.authorErçalık, Cemen_US
dc.contributor.authorDoğu, Berilen_US
dc.contributor.authorTerlemez, Ranaen_US
dc.date.accessioned2019-05-31T09:26:21Z
dc.date.available2019-05-31T09:26:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCiftci, S., Kuran, B., Duman, Z., Yilmaz, F., Mert, C., Durlanik, G., . . . Terlemez, R. (2018). The Effect of Associated Parkinsonism on Rehabilitation in Stroke Patients: A Case Series. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, 52(1), 64-69. doi:10.14744/semb.2017.69772en_US
dc.identifier.issn1302-7123
dc.identifier.issn1308-5123
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/1462
dc.descriptionErçalık, Cem (Arel Author)en_US
dc.description.abstractİnme ve Parkinson Hastalığı (PH), kişide hareket yeteneğini, kendine bakım aktivitelerini azaltan iki önemli hareket bozukluğu nedenidir. Bu sunumda inmeli olgularda, eşlik eden Parkinsonizm buguları nedeniyle rehabilitasyonun güçleştiğini, klinik ölçeklerle açıklamayı amaçladık. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nde Mart-Mayıs 2016 tarihlerinde yatan dört inme olgusunda Parkinsonizm birlikteliğini gözden geçirdik. Hastaların giriş ve taburculuk sırasında klin-ik ölçeklerle rehabilitasyonun etkinliği değerlendirdik. Değerlendirmede kullanılan klinik ölçekler Standardize Mini Mental Test (SMMT), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), Barthel İndeksi (BI), Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ve İnme Etki Ölçeği versiyon 3.0 (İEÖ 3.0) idi. Olguların üçü kadın, biri erkek, yaş ortalaması 74.5±9.3 yıl, ortalama yatış süresi 19±5.3 gün idi. Giriş sırasında düşük olan puanlar taburculuk sırasında da düşüktü. En iyi puana göre kıyaslandığında, olguların FBÖ ortalaması en yüksek değerin %42'si, SMMT ortalaması %55'i, taburculuk BI ortalaması %18'i, BDÖ ortalaması %0.08'i, İEÖ 3.0 ortalaması %25'i kadardı. Üç olgu tekerlekli sandalye, bir olgu yürüteçle yürüme seviyesinde taburcu edildi. İnme ile birlikte Parkinsonizm bulguları varlığının, özellikle denge bozukluğu olmak üzere, hastaların mobilite ve fonksiyonel durumunu olumsuz etkilediğini gözledik. Kognitif fonksiyonları normalin yarısı kadar olmakla beraber dengeleri ve fonksiyonel durumları yarıdan fazla oranda olumsuz etkilenmişti.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYerküre Tanıtım Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofMedical Bulletin of Şişli Etfal Hospitalen_US
dc.identifier.doi10.14744/SEMB.2017.69772en_US
dc.identifier.doi10.14744/SEMB.2017.69772
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBarthel indeksien_US
dc.subjectBerg Denge Ölçeğien_US
dc.subjectFonksiyonel Bağımsızlık Ölçeğien_US
dc.subjectİnmeen_US
dc.subjectİnme Etki Ölçeği Versiyon 3.0en_US
dc.subjectParkinson Hastalığıen_US
dc.subjectStandardize Mini Mental Testien_US
dc.titleThe Effect of Associated Parkinsonism on Rehabilitation in Stroke Patients: A Case Seriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0001-9813-5904en_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage64en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record