Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEroğlu, Kübraen_US
dc.contributor.authorKurt, Pınaren_US
dc.contributor.authorOsman, Onuren_US
dc.contributor.authorKayıkçıoğlu, Temelen_US
dc.date.accessioned2019-07-23T07:20:21Z
dc.date.available2019-07-23T07:20:21Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationEroglu, K., Kurt, P., Osman, O., Kayikcioglu, T., & Ieee. (2017). Observation of the Effect of the Increase in Luminance Level on Emotional Assessment in EEG Records Using Welch Method 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference. New York: Ieee.en_US
dc.identifier.isbn9781509064946
dc.identifier.issn2165-0608
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/1574
dc.descriptionEroğlu, Kübra (Arel Author), Kurt, Pınar (Arel Author), Osman, Onur (Arel Author)en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effect of the difference in level of luminance of visual stimuli on the emotional evaluation (negative, positive, neutral) from electroencephalogram (EEG) data recorded. EEG records of 31 healthy individuals were used in the study. These records were analyzed on the frequency domain using the Welch method and the features obtained after the analysis were evaluated statistically. According to the results of the evaluation, it was seen that there was a comparable difference between the reaction of individuals to the bright photographs with increased luminance level and the reaction of individuals to the original photographs, and it is revealed that this difference is spatially observed in which electrode region and in which frequency bands. ÖZET- Çalışmanın amacı görsel uyaranların lüminans düzeyindeki farklılığın duygusal değerlendirme (pozitif, negatif, nötr) üzerindeki etkisinin elektroensefalogram (EEG) kayıtlarında incelenmesidir. Çalışmada 31 sağlıklı bireye ait EEG kayıtları kullanılmıştır. Bu kayıtlar Welch yöntemi kullanılarak frekans düzleminde analiz edilmiş ve analiz sonrası elde edilen öz nitelikler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre bireylerin EEG kayıtlarında lüminans düzeyi artırılmış parlak fotoğraflar ile orijinal fotoğraflara vermiş olduğu tepkiler arasında karşılaştırılabilir bir fark olduğu görülmüş ve bu farkın uzamsal olarak hangi elektrot bölgesi ve hangi frekans bantlarında gözlemlendiği ortaya konulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.ispartof2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectLuminanceen_US
dc.subjectEEGen_US
dc.subjectWelchen_US
dc.subjectEmotional Evaluationen_US
dc.titleObservation of the Effect of the Increase in Luminance Level on Emotional Assessment in EEG Records Using Welch Methoden_US
dc.title.alternativeLüminans Düzeyindeki Artışın Duygusal Değerlendirme Üzerindeki Etkisinin Welch Yöntemi Kullanılarak İncelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentMühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8980-7414en_US
dc.authorid0000-0001-7675-7999en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.coverage.doi10.1109/SIU.2017.7960649


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record