Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş Kıray, Evrimen_US
dc.contributor.authorBülbül, Alien_US
dc.contributor.authorArslan, Seldaen_US
dc.contributor.authorElitok, Pınar Gizemen_US
dc.contributor.authorUslu, Sinanen_US
dc.contributor.authorBaş, Vedaten_US
dc.contributor.authorZubarioğlu, Umuten_US
dc.contributor.authorAyyıldız, Ebruen_US
dc.date.accessioned2019-08-05T11:27:14Z
dc.date.available2019-08-05T11:27:14Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationBas, E. K., Bulbul, A., Arslan, S., Elitok, P. G., Uslu, S., Bas, V., . . . Ayyildiz, E. (2016). THE EVALUATION OF THE DENVER DEVELOPMENTAL SCREENING TEST ON MODERATE AND SEVERE LEVEL PREMATURE INFANTS AT PRE-SCHOOL AGE (BETWEEN 4-6 YEARS). Nobel Medicus, 12(3), 24-28.en_US
dc.identifier.issn1305-2381
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/1620
dc.descriptionBaş, Vedat (Arel Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, prematüre bebeklerde rutin fizik muayenede gözden kaçabilen gelişimsel sorunların Denver Gelişimsel Tarama Testi II (DGTT II) ile erken saptanması amaçlandı. Materyal ve Metot: Ocak 2005-Aralık 2007 yılları arasında Yenidoğan Yoğun Bakım birimimize yatırılarak tedavi alan gebelik yaşı <34 hafta olan bebeklerin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Bu olgular okul öncesi dönemde (4-6 yaş) kontrole çağırılarak DGTT II uygulandı. Bulgular: Kliniğimizde 2005-2007 yılları arasında tedavi gören gebelik yaşı <34 hafta olan 56 prematüre çalışmaya alındı. Ortalama gebelik yaşları 30,1±2,4 hafta ve ortalama doğum tartıları 1342±331 g olarak saptandı. Çalışmaya alınan 56 prematüre olguya ortalama 5,1±1,4 (4,1-6,4) yaşta uygulanan DGTT ile 6 olguda (%10,7) gelişimsel gerilik gözlendi. Prematüre bebeklerde, 1500 gramın altında doğum ağırlığı, 32 haftanın altında gestasyonel yaş ve menenjitin prognozu kötü etkileyen risk faktörleri olduğu görüldü. Sonuç: Prematürelerin ancak %10,7’sinde gelişimsel gerilik saptanması, bu bebeklerin ülkemiz koşullarında da iyi bir bakımla sekelsiz yaşama şanslarının yüksek olduğunu gösteren ümit verici bir bulgu olarak yorumlandı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNobelen_US
dc.relation.ispartofNobel Medicusen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrematüriteen_US
dc.subjectDenver Gelişim Taramasıen_US
dc.subjectPreterm Takibien_US
dc.titleThe Evaluation of the denver developmental screening test on moderate and severe level premature infants at pre-school age (between 4-6 years)en_US
dc.title.alternativeOrta ve ağır derece prematürelerde okul öncesi dönemde (4-6 yaş) Denver gelişim testinin değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record