Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşol, Korayen_US
dc.contributor.authorSolmaztürk, Ahmet Barışen_US
dc.date.accessioned2016-03-01T14:22:11Z
dc.date.available2016-03-01T14:22:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSolmaztürk, A. B. (2012). 2008 dünya ekonomik krizinin kobi’ ler üzerindeki etkileri ve reaksiyon politikalarının ölçülmesi üzerine bir araştırma: İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde bulunan Karaköy perşembe pazarı hırdavatçılar piyasası örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/173
dc.description.abstractBu çalışma ile geçmişten günümüze dünyada ve ülkemizde etkili olmuş finansal krizlerin yönetsel bağlamda etkilerinin yorumlayarak bu perspektif te 2008 yılında yaşanan son finansal krizin KOBİ' lerimiz üzerinde ne gibi yönetimsel etkilerinin olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Konunun finansal yönünden ziyade geçmişten gelen işletme yapılarının ve bürokratik yapıların; geçmişten gelen diğer yanlış veya işlerliğini yitirmiş yönetim anlayışlarının veya anlayışsızlığın etkisi altında KOBİ' lerimiz son krizden ne şekilde çıkmıştır? Bu tespit edilmeye çalışılmıştır. Mevcut yönetimsel yapıların karmaşıklığı ve kimi zaman ülkemize özgü çözümsüzlüğü altında yeni ve modern yönetim anlayışının benimsenebilirliği de tartışılmaya çalışılmıştır. Araştırma alanı ekonomik koşullar ve zaman kısıtları nedeniyle küçük tutulmuş ancak seçilen bölge itibariyle ülkemizdeki KOBİ' lerin geçerli bir örneğini yansıttığını düşünülen İstanbul ili Beyoğlu ilçesindeki Karaköy perşembe pazarı hırdavatçılar piyasasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler mevcut durumun yorumlanması ve geleceğe yönelik çıkarımlar yapabilmek amacıyla kullanılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDünya Ekonomik Krizien_US
dc.subjectKriz Yönetimien_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectReaksiyon Politikalarıen_US
dc.title2008 dünya ekonomik krizinin kobi’ ler üzerindeki etkileri ve reaksiyon politikalarının ölçülmesi üzerine bir araştırma: istanbul ili beyoğlu ilçesinde bulunan karaköy perşembe pazarı hırdavatçılar piyasası örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorSolmaztürk, Ahmet Barışen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record