Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorWolff, Reyhan Ayşenen_US
dc.contributor.authorAbacı, Harunen_US
dc.date.accessioned2016-03-04T15:18:08Z
dc.date.available2016-03-04T15:18:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAbacı, H. (2015). Türkiye'de KOBİ'lerin gelişimi ve yeri, KOBİ'lere sağlanan teşvik ve desteklerin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Afyonkarahisar küçük sanayi sitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/189
dc.description.abstractÜlkemizde de, KOBİ'lerin ekonomi, istihdam ve istikrardaki büyük etkisi görülmüş, bu konuda bazı yasal ve kurumsal düzenlemelere gidilmiştir. Sosyo-ekonomik açıdan bu denli ekonomik birimler oluşunun fark edilişi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de KOBİ'lere yönelik olarak çok sayıda teşvik ve destek politikaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. (ÖZDEMİR S.,ERSÖZ H.Y., SARIOĞLU H.İ. s.173) Yapılan araştırmalar sonucunda KOBİ'lerin önemli bir kısmının devletten herhangi bir destek alamadıkları ortaya çıkmıştır. KOBİ'lerin geliştirilmesi için son yıllarda devlet tarafından sağlanan yardım ve destek programlarının sayısı ve miktarında bir artış görülmesine rağmen, KOBİ'lerin birçoğu ihtiyaç duydukları yardım ve destekleri alamamaktadır. Nispeten KOBİ'lerin çok azı devlet desteklerinden faydalanabilmekte ve bunların da sınırlı sayıdakileri desteklerin tamamından yararlanabilmektedir. Bu çalışmada KOBİ'lere sağlanan desteklerin KOBİ'lerin ürünün kalitesi, ürün yeniliği, karlılığı üzerine etkisi ve bunlar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Araştırma verilerini elde edebilmek amacı ile Afyonkarahisar bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ tanımı içerisinde yer alan işletmelerde araştırmalar yapılmıştır. Araştırmadan elde edilecek sonuçların, KOBİ'lere sağlanacak desteklerin daha verimli ve etkin kullanılmaları için yol gösterici olması beklenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye'deki KOBİ'leren_US
dc.subjectTeşviken_US
dc.subjectDesteken_US
dc.subjectGirişimen_US
dc.subjectYenilikçiliken_US
dc.titleTürkiye'de KOBİ'lerin gelişimi ve yeri, KOBİ'lere sağlanan teşvik ve desteklerin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Afyonkarahisar küçük sanayi sitesi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAbacı, Harunen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record