Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkduman, Gülbenizen_US
dc.contributor.authorErdoğan, Oğuzen_US
dc.contributor.authorYüksekbilgili, Zekien_US
dc.date.accessioned2019-10-29T17:59:56Z
dc.date.available2019-10-29T17:59:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMk1UUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2254
dc.descriptionAkduman, Gülbeniz (Arel PhD Student), Erdoğan, Oğuz (Arel PhD Student), Yüksekbilgili, Zeki (Arel Author)en_US
dc.description.abstractİşletmelerde personel devir hızı ile ciro arasında bir bağlantı olup olmadığı birçok İnsan Kaynakları profesyoneli tarafından merak edilmektedir. Bunun temel sebebi de personel devir hızının performans ve ciroyu olumsuz yönde etkilediği varsayımıdır. Bu varsayımdan hareketle İnsan Kaynakları yöneticileri personel devir hızını düşürmek için birçok yüksek maliyetli uygulamayı devreye almaktadır. Bu araştırma özellikle organize perakende sektöründe personel devir hızı ve ciro arasında bir neden-sonuç ilişkisi olmamakla birlikte personel devir hızının ciro üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractMany Human Resources professionals wonder about the relationship between turnover and revenue. The main reason of that is an assumption which turnover has a negative impact on performance and revenue. With this assumption, many human resources department managers consider a lot of high cost applications to decrease personnel turnover. This research proves there is no relationship between personnel turnover and revenue in terms of cause and effect issues in the retail sector. However, personnel turnover has a positive effect on revenue.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleCiro ve personel devir hızı ilişkisien_US
dc.title.alternativeRevenue and turnover in relation with staff changesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanırım Programıen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage203en_US
dc.identifier.endpage211en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record