Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSerttaş, Aybikeen_US
dc.contributor.authorGüngör Eral, Aslıen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T17:59:56Z
dc.date.available2019-10-29T17:59:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVNE56YzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2257
dc.descriptionSerttaş, Aybike (Arel Author), Güngör Eral, Aslı (Arel Author)en_US
dc.description.abstractSimgesel imhaya uğrayan engelli bireylerin medyadaki temsili önemsenmesi gereken bir konudur. Bir alt başlık olarak da çocuklara yönelik programlarda engellilerin temsili incelenmelidir. Bu noktadan hareketle, çalışmada engelli karakterlerin çizgi dizilerdeki yeri araştırılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde çalışmanın amaçlarına, birinci bölümünde George Gerbner'in Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı'na ve konu ile ilgili benzer çalışmalara, ikinci bölümünde içerik analizi yöntemine ve son bölümünde de elde edilen verilerin sunumu ve değerlendirmesine yer verilmiştir. Sonuç olarak Türkiye'de en çok izlenen çocuk kanalı olan "TRT Çocuk" kanalında yayınlanan çizgi filmlerde hiçbir ana karakterin engelli olmadığı, engelli karakterlerin çok sınırlı biçimde (sadece bir çizgi filmde) temsil edildiği ortaya çıkmış ve engelli çocukların medyada daha etkili ve doğru biçimde temsiline yönelik adımlar atılması, engelli çocuklara ve bireylere yönelik toplumdaki algının iyileştirilmesi, engelli çocuk ve bireylerin gündelik yaşama adaptasyonuna yayın yolu ile destek olunmasına yönelik öneriler sunulmuşturen_US
dc.description.abstractThe representations of disabled people in mass media should be considered as a matter. As a subheading, the representation of the disabled should be examined in television programs for child viewers. From this point, in this study the position of the disabled characters in the cartoons is investigated. In the introductory part of the research, the purposes, George Gerbner’s Cultural Indicators and Seeding theory and similar works on the research subject, in the second part content analysis method and in the last part the presentation and evaluation of the data obtained in the analysis are given. As a result, in cartoons broadcasted on “TRT Çocuk” channel, which is the most watched child channel in Turkey, it is observed that the main characters are not disabled, the disabled characters are represented very limitedly (only in a cartoon) and suggestions are made for the steps to be taken to promote more effective and correct representation of children with disabilities in mass media, improvement of society’s disability for disabled children and individuals, support the adaptation of disabled children and individuals to daily life via broadcastingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofİletişim Kuram ve Araştırma Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleTürkiye’de Yayınlanan Çizgi Dizilerde Engelli Bireylerin Temsili: TRT Çocuk Kanalı Örneğien_US
dc.title.alternativeRepresentation of Disabled Individuals in the Cartoon Series Broadcasted in Turkey: TRT Çocuk Channel Caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue44en_US
dc.identifier.startpage331en_US
dc.identifier.endpage347en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record