Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürkan, Hasanen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T17:59:58Z
dc.date.available2019-10-29T17:59:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1304-3846
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBeU5qZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2287
dc.description.abstractMüzeler, sanat galerileri, tiyatro, sinema ve performans sanatları her daim nesnelere oryante edilmektedir ve sunumları gerçekleştirilmektedir. Özellikle, son on yılda sanat çalışmaları alanında kendine yer bulan yeni medya, sanatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sanat, geleneksel araçlar ile olduğu kadar yeni medya ile bütünleşerek kendi sunumunu gerçekleştirir. Daha önceki diğer sanat çalışmalarından farklı olarak, yeni medya, sanatı nesnenin odağından alarak daha dinamik ve aşamalar kaydeden bir yapı kazandırdı. Yeni medya ile şekillenen sanat çalışmalarını dinamik, interaktif, değişken olarak sınıflandırmak mümkündür. Bununla birlikte yeni medya, sanat nesnesinin geleneksel kavramlarının nesnelleştirilmesini engellemektedir. Bu çalışmada amaç; geçtiğimiz on yıl içerisinde sanatın içerisine nüfus eden yeni medya ve sanat ilişkisini tartışmaktır. Yeni Medya Sanatı (New Media Art), Dijital Sanat (Digital Art) ve Medya Sanatı (Media Art) kavramları bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Günümüzde sanat, bu tanımlar ile anılmaktadır. Çalışmada bu kavramların birer sanat türü mü yoksa sanat hareketi mi oldukları sorusunun yanıtları örnek çalışmalar üzerinden irdelenmektedir. Bununla birlikte yedinci sanat sinemanın yeni medya araçları ile uğradığı dönüşüm de literatür taraması aracılığıyla tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractMuseums, art galleries, theatre, cinema and performance arts are orientated and presented to the objects. New Media, which has gained a position in the art studies area for ten years, has become an integral part of art. Art has made its own presentation with traditional means in addition to the new media. Apart from other art works, the new media has taken art from the focal point of the object and given it a more dynamic and progressing structure. The art studies shaped by the new media can be classified as more dynamic, interactive, changeable. Furthermore, the new media prevents objectification of traditional notions of the art piece. The purpose of this study is to discuss the relationship between the art and the new media, which has diffused in art in the last 10 years. New Media Art, Digital Art and Media Art concepts form a basis for this study. Today, these concepts come to mind when art is considered. The study also questions whether or not these notions are art genres or art movements through sample studies. Moreover, the study discusses the transformation of cinema, referred to as the seventh art, as a result of the new media tools through literature review.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofAkdeniz İletişimen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleYeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümüen_US
dc.title.alternativeThe Relationship between New Media and Art: The Transformation of Cinemaen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage178en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorGürkan, Hasanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record