Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBerbercan, Murat Turguten_US
dc.date.accessioned2019-10-29T17:59:59Z
dc.date.available2019-10-29T17:59:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJNU9UZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2293
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2720
dc.description.abstractBu çalışmada, tipik Klasik Dönem Sonrası Çağatayca özellikleri gösteren Arap harfli Buğra Tezkiresi’nden Parçalar, Türk dili araştırmaları açısından filolojik bir bakış açısıyla incelenmiştir. Öncelikle çalışmada, metnin dil özelliklerinin uygun bir şekilde incelenmesi amacıyla metin satırlara bölünmüş ve her satır numaralandırılmış; bu düzen içinde metnin, Arap harflerinden Latin harflerine transkripsiyonu hazırlanmıştır. İlâveten, metinde geçen bazı gramer unsurları ve dil özellikleri üzerine çeşitli tespitler yapılmış ve ayrıca metin Türkiye Türkçesine tercüme edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this work, extracts from the tazkira of Bughra, a typical text of the term Post-Classical Chagatay written in Arabic script is analysed from a philological perspective for Turkish language researches. At first in the work, the text is divided into lines and each line is numerated in order to analyse the dialectology of the text properly. In this form, transcription from the Arabic script to Latin script is prepared. Additionally, various determinations are made on some grammar elements and dialectology of the text and also the text is translated into Turkey Turkish.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.2720en_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.2720
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleBuğra Tezkiresi’nden parçalar (transkripsiyon – dil özellikleri üzerine bazı açıklamalar – tercüme)en_US
dc.title.alternativeExtracts from the Tezkire of Bugra (transcription – some notes on dialectology – translationen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage431en_US
dc.identifier.endpage455en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBerbercan, Murat Turguten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record