Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYüksekbilgili, Zekien_US
dc.contributor.authorAkduman, Gülbenizen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:01Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMk5qVXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2312
dc.descriptionAkduman, Gülbeniz (Arel PhD Student)en_US
dc.description.abstractTekstil perakende sektörü gittikçe hız kazanan ve istihdam sağlayan önemli bir sektör olmakla birlikte, bu alanda çalışan insan kaynakları uzmanlarının en temel problemlerinden biri, her zaman personel memnuniyeti olmuştur. Personel memnuniyetini arttırmak için birçok aksiyon alan insan kaynakları uzmanları, personel memnuniyetini etkileyen ölçütleri analiz etmek ve bu ölçütlere göre aksiyon almak için çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırma, personel memnuniyeti ile personel demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemiş, diğer araştırmalarda bulunanların aksine, tekstil perakende sektöründe satış danışmanı olarak çalışan personelin eğitim seviyesi dışında, yaş, medeni durum, perakende tecrübesi, toplam iş tecrübesi, çocuk sahipliği ile ilişkisi olmadığı ispatlanmıştır. Ayrıca, ölçülen memnuniyet ölçütlerinin tamamının anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu ortaya koyulmuşturen_US
dc.description.abstractRetail sector is a considerably important sector which improves and provides job creations; however one of the important problems of many human resources specialists is personnel satisfaction. Human resource professionals take many actions to increase employee satisfaction and look for different sources to find ways which increase clerk satisfaction. Unlike the previous researches this research analyses the relationship between personnel satisfaction and demographic characteristics and. proves that in the textile retail industry, the sales consultants' personnel satisfaction except the education level has no relation versus age, marital status, retail experience, total work experience and having a child., it is also proved that all measured satisfaction criteria have a significant relationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titlePerakende mağazacılık sektöründe satış personelinin demografik özellikleri ve personel memnuniyeti ilişkisien_US
dc.title.alternativeDemographic characteristics and satisfaction of retail clerks in the retailing sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue52en_US
dc.identifier.startpage86en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record