Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürkan, Hasanen_US
dc.contributor.authorOzan, Renginen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:02Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVM056WTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2317
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17680/akademia.58107
dc.description.abstractPopüler bir kitle iletişim aracı olarak sinema, toplumun cinsel kimliklere olan genel anlayışını etkilemektedir. Toplumsal gerçeklik ile sinema arasındaki karşılıklı ilişkiden yola çıkarak, Türkiye filmlerinde temsil edilen lezbiyen kimliğinin sosyal bağlamda öneminin ne olduğu sorusunun yanıtı, bu çalışma kapsamında aranmaktadır. Bu makale, toplum içerisinde kendi cinsel kimliklerini lezbiyen olarak ifade eden kadın cinsiyetinin, sinema filmlerinde temsiline ve genel anlamda bu tasvirlerin alımı üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada, son dönem Türkiye sinemasında lezbiyen cinsel kimliğinin temsilinin nasıl olduğu, temsil edilen bu karakterlerin gerçeklik ile olan ilişkisi ve 2000 yılı öncesi çekilen Türkiye filmleri ile 2000 yılı sonrası çekilen Türkiye filmlerindeki lezbiyen karakterlerin temsili arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğu cevapları araştırılan başlıca sorulardır. Bu araştırmada örneklem içerisinde yer alan filmler, toplum bilimsel analiz yöntemi ile incelenmektedir. Türkiye sinemasında 2000 öncesi filmler ile 2000 sonrası filmler arasında lezbiyen temsili kıyaslaması yapıldığında, öncelikle çok fazla sayıda filmde lezbiyen karakterlerin olmadığını söylemek mümkündür. Özellikle 1960'lı yıllardaki filmlerin (Haremde Dört Kadın, Ver Elini İstanbul, Gramofon Avrat) hemen her birinde lezbiyen ilişkiye sadece dolaylı bakışlar atılmıştır. Sadece Düş Gezginleri, İki Genç Kız ve Nar filmlerinde lezbiyen cinsel kimliklerine sahip kadın karakterleri filmlerde başroldedir ve filmlerin olay örgüsü bu karakter/ler üzerinden ilerlemektedir.en_US
dc.description.abstractCinema, as a popular mass media, affects the general perception of the society against sexual identity. By establishing on interaction relationship with cinema and social reality, the study tries to answer what the importance of lesbian identity in social life in films in Turkey is. This article focus on representing and receptining the description of the women characters who call themselves lesbian in cinema in Turkey. The study tries to answer these three questions: First, how lesbian characters are represented in films in Turkey? Second, what is the reality of lesbian sexual identity in the films? And third what are the differences and similarities between the lesbian characters in films in Turkey before 2000s and after 2000s? The films are analysed by the sociological film interpretation in this study. When comparing the films before 2000 and after 2000, it is possible to say that there have been no lesbian characters in many films. Especially almost all of the films (Haremde Dört Kadın, Ver Elini İstanbul, Gramofon Avrat), during 1960s, just threw looks indirect the lesbian sex identity. Just in the films Düş Gezginleri, İki Genç Kız and Nar, the women character (also called them as lesbian) are the leading role and the plot of the films is progressing over these characters.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofErciyes İletişim Dergisien_US
dc.identifier.doi10.17680/akademia.58107en_US
dc.identifier.doi10.17680/akademia.58107
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleTürkiye sinemasında lezbiyen stereotipinin temsilien_US
dc.title.alternativeLesbian stereotype representation in cinema in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümüen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record