Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBerbercan, Mehmet Turguten_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:03Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1305-5992
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRME5EVTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2324
dc.description.abstractBu makalede, 19. yüzyılın son çeyreğinde Büyük Britanya hükümeti hesabına Doğu Türkistan’da çalışmış Dr. J. Scully’nin hazırladığı Doğu Türkçesine ait bir botanik lügatçesi ele alınmaktadır. Lügatçedeki 300’den fazla bitki ismi, lügatçenin aslındaki leksikografik dizim korunmak suretiyle sıralanmış, isimlerin Arap harfli yazımları gösterilerek çeviriyazısı oluşturulmuş, ayrıca verilen Latince ve İngilizce karşılıklar korunmuştur. Kaydedilen bitki isimlerinin özellikle tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki şekilleri ve karşıladıkları anlam alanlarıyla mukayese edilmesi yoluyla, Türkiye Türkçesindeki karşılıkları ortaya konulmaya çalışılmış, böylelikle Türk botanik terminolojisine göre yeniden adlandırılması sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this article, a botanical glossary of Eastern Turki which was prepared by British surgeon Dr. J. Scully who missioned with the government of Great Britain in Eastern Turkistan in the last quarter of the 19th century is examined. The plant names more than 300 in the glossary are set in lexicographic order according to the original order of the glossary and retranscriptions of the names are prepared, also the Arabic script of the names are exhibited. In addition, the meanings in Latin and English given by Scully are preserved. Turkey Turkish meanings of the names in the glossary are tried to indicate especially by the way of comparison of the forms and lexical fields of the names in both historical and modern Turkic dialects. Thus the names are renamed according to Turkish botanical terminology.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.titleDoğu Türkçesine ait bir botanik lügatçesien_US
dc.title.alternativeA botanical glossary of eastern Turkien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBerbercan, Mehmet Turguten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record