Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın Yağcıoğlu, Songülen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:03Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjd016QTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2328
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8334
dc.description.abstractFuzûlî, kendi 'ben'liğine şiirlerinde özellikle değinen, bu itibarla 'ben' zamirini çok kullanan bir divan şairidir. Fuzûlî'nin bu hususiyeti üzerinde yeterince durulmadığından yapılan bu çalışma ile Fuzûlî'nin şiirlerinde 'ben'liğin nasıl yer aldığı incelenmiştir. İnceleme yapılırken içinde 'ben' zamiri ve bu zamirin ek alan "bana, beni, benim, bende, benden" şekillerinin yer aldığı beyitler dikkate alınmıştır. Şiirdeki kelimelere gelen iyelik ve şahıs eklerinin de 'ben'i karşıladığı muhakkak olmakla birlikte çalışmada 'ben' vurgusu esas alınmıştır. Fuzûlî'nin 'ben'liği, şiirlerinde birtakım sıfatlarla iç içe yer almaktadır. Bu sıfatlar ve bunların şiirlerde yer alış biçimleri bütün olarak incelendiğinde şairin 'ben'liğinin temel niteliği ortaya çıkmaktadır: Âşık. Dolayısıyla söz konusu olan ideal manada bir âşığın 'ben'liğidir. Âşık'ın öncelikle sahip olduğu sıfatlar acz, fakr, gamlı olma, zayıflık, kölelik gibi onun şahsî benliğinin ortadan kalkmasını sağlayacak sıfatlardır. Şahsi 'ben'liğinden kurtulan ve böylece sevgiliye yaklaşan, hatta sevgilinin varlığında yok olan ve var olan âşık, artık o'nun diliyle 'ben' diyebilir. Bu 'ben', kendini öven bir 'ben'dir. Fuzûlî'nin şairliğinden bahsettiği, 'ben'liğine şair olarak atıfta bulunduğu beyitler, ayrı bir kategori oluşturmakla birlikte, muhteva itibariyle yukarıda bahsedilen çerçeve dâhilinde yer almaktadır. Fuzûlî'nin şiirlerinde kendi beşerî varlığına işaret eden bir 'ben'liğe pek az tesadüf edilebilir. Bu, büyük ölçüde âşığın sevgili karşısında sahip olduğu acziyet dolayısıyla görünür haldediren_US
dc.description.abstractFuzuli is an Ottoman poet who especially mentions his own ‘self’ in his poems, therefore he frequently uses the pronoun ‘I’. Since this characteristic of Fuzuli is not studied in detail, how the sense of ‘self’ is mentioned in the poems of Fuzuli is analyzed in this study. In the analysis, couplets which include the pronoun ‘I’ and forms of this pronoun with affixes such as “to me, me, my, at me, from me” are considered. Certainly the possessive suffix and personal pronoun suffixes agglutinated to nouns in the poems correspond to ‘self’ and in this study emphasis of ‘self’ is taken into regard. When how ‘self’ is presented in the poems of the poet is analyzed, it is observed that there are three different types of ‘self’ which refers to ‘self’ in incompetence (acziyet) including attributions of disgrace, servitude, frailty etc; ‘self’ which refers to the dignified subject and ‘self’ as the poet. These are of course different perspectives of the same ‘self’.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.8334en_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.8334
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleFuzûlî’nin Şiirdeki ‘Ben’liğien_US
dc.title.alternativeSense of ‘Self’ in The Poetry of Fuzulien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage551en_US
dc.identifier.endpage572en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAydın Yağcıoğlu, Songülen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record