Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Orkunen_US
dc.contributor.authorKuzu, Duyguen_US
dc.contributor.authorDeveci, Artuneren_US
dc.contributor.authorAşcıbaşı, Kadiren_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:05Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1018-8681
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpReU5USXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2339
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/0.5350/DAJPN2014270311
dc.descriptionKuzu, Duygu (Arel Author)en_US
dc.description.abstractŞizofreni ile kavum septum pellusidum arasındaki ilişki: Bir olgu sunumu Lateral ventriküllerin medial duvarını oluşturan septum pellucidum iki laminadan oluşan ince bir tabakadır. Kavum septum pellucidum (KSP), septum pellucidumun iki yaprağı arasındaki bir boşluktur. KSP'un şizofreni ile ilişkili nörogelişimsel bir anomali olduğu düşünülmektedir. Normal fetal gelişimde septum pellucidumun oluşumu hipokampus, amigdala, korpus kallosum, septal nükleus gibi komşu limbik yapılarla eş zamanlı olmaktadır. Bu yüzden septum pellucidumda saptanan anatomik farklılıklar, komşu anatomik yapıların embriyonal gelişim bozukluklarını yansıtabilir. Birkaç manyetik rezonans görüntüleme çalışmasında, şizofreni hastalarında normal kişilere göre daha yüksek prevalansta geniş KSP saptanmıştır. Psikiyatrik bozukluklarla ilgili literatüre baktığımızda KSP'nin en çok şizofreni ile bağlantılı olduğunu görebiliriz. Geniş KSP şizofreninin etyolojik nedenlerinden biri olarak gösterilen nörogelişimsel modeli desteklemektedir. Biz bu olgu sunumunda, manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ve nörobilişsel yeti yitimini tartıştıken_US
dc.description.abstractThe relationship between schizophrenia and cavum septum pellucidum: a case studySeptum pellucidum that forming the medial wall of the lateral ventricles, a thin layer is formed by two laminae. Cavum septum pellucidum (CSP), a space between the two leaflets of the septi pellucidi, is thought to be a neurodevelopmental anomaly associated with schizophrenia. In normal fetal development, the formation of septum pellucidum occurs at the same time with the development of the neighboring limbic system structures such as hippocampus, amygdala, corpus callosum, septal nucleus. Therefore, the anatomical differences that are detected in the septum pellucidum may reflect the embryonal development disorders of the adjacent anatomical structures. Several magnetic resonance imaging studies have reported a higher prevalence of enlarged CSP in patients with schizophrenia than in normal subjects. In the literature of psychiatric disorders, CSP is most associated with schizophrenia. Wide CSP may support the neurodevelopmental etiology of schizophrenia. In this report we present a schizophrenia case. And we tried to discuss the patient’s clinical appearance and neurocognitive disabilityen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofDüşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.doi0.5350/DAJPN2014270311en_US
dc.identifier.doi10.5350/DAJPN2014270311en_US
dc.identifier.doi0.5350/DAJPN2014270311
dc.identifier.doi10.5350/DAJPN2014270311
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleThe Relationship Between Schizophrenia and Cavum Septum Pellucidum: A Case Studyen_US
dc.title.alternativeŞizofreni ile kavum septum pellusidum arasındaki ilişki: Bir olgu sunumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage261en_US
dc.identifier.endpage265en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record