Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYiğit Şakar, Ayşeen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:05Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1306-6153
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeE5EZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2340
dc.description.abstract27 Şubat 2017 tarihinden önce, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3. maddesine göre serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Bu istisna teşviki uygulamada çelişkilere yol açmıştır. Bu istisnanın işçiye mi, yoksa işverene mi ait olduğu konusunda tartışmalar ve uyuşmazlıklar ortaya çıkmış, konu yargıya taşınmıştır. En sonunda 27 Şubat 2017 tarihli 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile konu açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu düzenlemeye göre personele ödenen ücretler üzerinden ödenen vergilerin tahakkuk eden vergiden terkin edileceği hükmü getirilerek tereddüde yol açan "istisna" ifadesi kaldı- rılmıştır. Böylece verilen teşvikin işverene ait olduğu netleştirilmiştir. Bu makalede bu istisna hükmünün ilk düzenlemesinden son düzenlemesine kadar olan süreç ve bundan sonra yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractBefore 27 February 2017, according to provisional article 3 of the Free Zone Act No. 3218, the wages paid to personnel employed by the tax payers who export at least %85 of FOB compensation of the products produced in free zones were considered to be an exception for income tax. This exception incentive caused some conflicts in practice. The arguments and conflicts emerged on whether this exception was for empoyees or for employers and the issue has been taken to the court. Finally, the conflicts about the issue have been clarified with the Free Zone Act No. 6772 dated 27 February 2017. According to this regulation, the provision has been implemented that the taxes paid over the wages of employees, will be removed from accrued tax and the word “exception” which caused conflicts was removed. Therefore, it has become clear that the incentive belongs to employer. In this article, the process of the provision of exception starting from its first regulation to its final regulation and the issues that should be taken into consideration by the investors shall be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofSicil İş Hukuku Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleSerbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Son Durumen_US
dc.title.alternativeThe Final Situation on Taxation of the Wages of Employees Employed in Free Zonesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue38en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYiğit Şakar, Ayşeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record