Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkaya, Muraten_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:05Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-6014
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZek5ETTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2342
dc.description.abstractKredi Temerrüt Swapları (CDS) finansal piyasalarda en yaygın kullanılan kredi türevlerinden bir tanesidir. Türk tahvillerinin CDS primleri ve primleri etkileyen faktörler üzerine sayılı çalışma bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, küresel kriz öncesinden günümüze kadar olan küresel kriz döneminde Türk tahvillerinin kredi risk primini etkileyen içsel değişkenlerin belirlenmesidir. Çalışma Ocak 2008- Mart 2016 dönemini kapsamaktadır. Türkiye 5 Vadeli ABD Tahvil CDS priminin aylık değişimlerinde Borsa İstanbul getiri endeksi ve altın fiyatı değişkenlerinin dışsal olduğunu ve bu bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bağımlı değişkenin nedeni olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractCredit Default Swaps (CDS) is one of the most widely used credit derivatives in financial markets. In finance literature, there are few studies on factors affecting CDS premiums of Turkish bonds. The aim of the study is to determine the internal variables affecting Turkish bonds' credit risk premiums in the period of the global crisis. The study covers January 2008 to March 2016 period. Istanbul Stock Exchange return index and the price of gold is exogenous variables on Turkey USD 5 Term Bond CDS and lagged values of these variables are the cause of the dependent variable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofMaliye Finans Yazılarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleTürk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of Internal Factors Affecting CDS Premiums of Turkish Treasuriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Finans Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue107en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage145en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAkkaya, Muraten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record