Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMencütekin, Mustafaen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:09Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNM016TTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2369
dc.description.abstractİçinde bulunduğumuz yüzyılın tam anlamıyla sinematik bir yüzyıl olduğu öne sürülmektedir. Bugün kuş uçmaz kervan geçmez diye nitelenen uzak yerleşim birimlerine kadar henüz sinema salonları yaygınlaşmış olmasa da, internet, kompakt diskler, video çalarlar ve televizyonun aracılığıyla hemen her ferdin dünyasında sinema yer edinmiş durumdadır. Sinema sanatının eşsiz ürünleri olan filmler aracılığıyla o filme emek verenlerin hepsi belli bir anlamı seyirciye aktarmak isterler. İşte bu anlam kimi zaman çok açık gibi görünse de çoğu zaman belli bir kapalılık sergiler. Bu anlamın iletiminde sinemanın kendine mahsus dili, retoriği imgeler ve semboller işin içine girerler. Bu çalışma sözkonusu bu dil, retorik ve imgeler aracılığıyla imgelenen anlama ulaşmanın yollarına işaret etmeyi denemektedir.en_US
dc.description.abstractThe century we are in is ascribed as a cinematic century, in the fullest sense. Whereas movie theaters have not still expanded till to the remote points in rural areas today, cinema has taken a particular place in the private life of almost every single person, by means of internet, compact disks, video players and television. Those people who have worked on the creation of films aim to transfer a specific meaning to the audience by their works. No matter this particular meaning sometimes seems to be very obvious, it often presents a certain closure. To realize the transfer of that closed meaning, the specific elements of the film language, is rhetoric, certain symbols and images are employed. This paper contrives to point out the ways to reach the meaning signed by images and stated through that language and rhetoric.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofÖnerien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSinema dili filim retoriği ve imgelenen anlama ulaşmaen_US
dc.title.alternativeThe language of cinema, film rethoric and achieving the meaning envisageden_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümüen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage259en_US
dc.identifier.endpage266en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorMencütekin, Mustafaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record