Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkır, Yusufen_US
dc.contributor.authorŞişman, Başaken_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:09Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNME9Ea3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2370
dc.descriptionŞişman, Başak (Arel Author)en_US
dc.description.abstractSoma maden kazası 2014 yılında Türkiye'de yaşanan gündem belirleyici olaylar arasındaydı. Kazanın ardından olayın medyada aktarılma şekli birbirinden farklı içeriklerde gerçekleşti. Olayın içeriğinin anlamlandırılmasında kamuoyunun arzu edilen yönde inşa edilme çabası ideolojik bakış açıları bağlamında gerçekleşti. Gazete, televizyon, sosyal medya ve internet gazeteleri bu bağlamda aktörlerin aracısı oldular. Yeni medya ortamının yaygın aracı konumundaki internet gazeteleri de haberin aktarılmasında ideolojik farklılıklardan kaynaklanan farklı bakış açıları çerçevesinde haber söylemini kurguladılar. Üç farklı medya grubunu ve yayın anlayışını temsil eden Aydınlık, Yeni Şafak ve Radikal gazetelerinin internet sitelerinde yer alan Soma Kazası konulu haberler bu bağlamda ideoloji ve söylem analizi çerçevesinde incelenmiştir. Sonuçta, üç gazetenin internet sitelerinde yer verdikleri haberlerin, genel yayın politikaları doğrultusunda şekillendiği görülmektediren_US
dc.description.abstractSoma Mining Accident was one of the agenda setting events lived in Turkey. After the accident there has been the speech way of the event on media in the contents different one from the other. In giving meaning the content of the event, constructing effort the public opinion in the desired way has actualized in the context of ideological points of view. Newspaper, television, social media and internet newspapers, in this regard, have mediated to actors. Internet newspapers which are at the widespread instrument of new media environment have also imagined the news speech about transferring the event, as part of different points of view based upon ideological differences. News on Soma Accident in the websites of Aydınlık, Yeni Şafak and Radikal newspapers that represent three different media groups and publication senses, in this sense, have been examined as part of ideology and discourse analysis. Finally, it seems that news in the websites of three newspapers have taken shape towards general publication policiesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofIğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSoma Maden Kazasının İnternet Gazetelerinde Aktarılmasının Haberde İdeoloji Bağlamında Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation on Transferring of Soma Mining Acci- dent to Internet Newspapers in the Context of Ideology in Newsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümüen_US
dc.identifier.volumeEkim / October 2014en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record