Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın Yağcıoğlu, Songülen_US
dc.date.accessioned2019-10-29T18:00:10Z
dc.date.available2019-10-29T18:00:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1015-2091
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMU5ESTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2381
dc.description.abstractXIII. asırda yaşayan ve hayatı ile ilgili bilgiler muhtelif görüşlere dayanmakla birlikte Yûnus Emre'nin şiirlerinden hareketle yapılan değerlendirmeler, tahliller ve araştırmalar, onun İslâmi anlayışla şekillenen dünya görüşünü, insana bakışını, aşk anlayışını, hâsılı fikir dünyasını ortaya koymaktadır. Mutasavvıf olan ve tasavvufi şiirler söyleyen Yûnus Emre'nin şiirlerinde dile getirdiği ve lirizmin hakim olduğu tasavvufi heyecanlar, onun dil ve üslubuyla adeta kemale ulaşmıştır. Dili kullanmadaki başarısı, şiirlerindeki düşünce derinliği, lirizmi, samimi ve içten ifadeleriyle yaşadığı yüzyıldan itibaren hak ettiği şöhrete ulaşmıştır. Yûnus'un şairliği ile Türk- çe'nin edebî dil olmasında ve paralelinde edebiyata olan katkısı da şüphesiz değer biçilemeyecek cihettedir. Onun şiirleri, her döneme ve her kişiye hitab eden bir özellik taşı- maktadır. Yaşadığı dönemden itibaren 8 asır geçmesine rağmen bugün hâlâ onu anlamak ve yorumlamak üzere birçok tahlil, araştırma ve inceleme yapılmıştır ve yapılmaktadır. Hazırlanan bu çalışmada, Yûnus Emre'yi anlamak, onun his ve düşünce dünyasının ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacıyla, Yûnus Emre'ye isnad edilen "Sırâtdan gel sıfâta anda safâ bulasın" mısraı ile başlayan şiirin, âlim ve mutasavvıf olan İsmâîl Hakkı Bursevî tarafından yapılan Türkçe şerhi Latin harflerine aktarılmıştır. Eser, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi kataloğunda nr.1521/ vr.178,189 şeklinde kayıtlıdır.en_US
dc.description.abstractEvaluations, analysis and searches, which basing on his poems, about Yunus Emre, who lived in 13th century, explain his world view that is shaped by Islamic understanding, sight to humans, understanding about love, tolerance, his world of thought and idea etc. to a great extent. Information about his life is based on various rumors. Evaluations, analysis and searches, which basing on his poems, about Yunus Emre, who lived in 13th century, explain his world view that is shaped by Islamic understanding, sight to humans, understanding about love, tolerance, his world of thought and idea etc. to a great extent. Information about his life is based on various rumors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.titleYunus Emre’nin Bir Şiiri ve İsmail Hakkı Bursevi’nin Şerhien_US
dc.title.alternativeA Poem of Yunus Emre and İsmail Hakkı Burusevi's Exegesis of iten_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume55en_US
dc.identifier.issue55en_US
dc.identifier.startpage14en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAydın Yağcıoğlu, Songülen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record