Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya Erdem, Burcuen_US
dc.contributor.authorBaydaş Sayılgan, Özgeen_US
dc.date.accessioned2021-03-05T11:55:17Z
dc.date.available2021-03-05T11:55:17Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationKaya Erdem, B , Baydaş Sayılgan, Ö . (2012). Ataerkil ve Anaerkil Toplumun Tarihsel Savaşımının "Avatar" Filmi Bağlamında İncelenmesi . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 111-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31606/357221en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31606/357221
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2620
dc.description.abstractTarih boyunca, insanın toplumsal gelişimi incelendiğinde, belki de en çarpıcı gerçek, toplumların da, aynı insanın kendi biyolojik varlığında olduğu gibi, cinsiyetleri olduğu gerçeğidir. Ve bugün yaşadığımız çağın üretim araç, biçim ve ilişkileri bağlamında modern insanın ait olduğu toplumsal yapı ise, ataerkil toplum yapısının ileri bir modeli olarak durmaktadır. Ataerkil toplumun en önemli özelliklerinden biri de doğanın, kutsallığını çoktan kaybetmiş ve artı değer uğruna geri dönüşümsüz sömürülebilecek bir kaynak haline gelmiş olmasıdır. 2010 yılında beyaz perdede yerini alan Avatar filminde de, kapitalist, yayılmacı ataerkil toplum sistemi ile doğanın kucağında, doğa ana ile kurdukları ilişkiler ile düzenlenmiş anaerkil toplum yapısındaki bir klan arasındaki savaş konu edilmiştir. İlgili filmde, anaerkil toplumun ataerkil saldırıya yanıt verme yolu ve biçimi; kapitalist toplumun yayılmacı ve saldırgan doğasıyla uyumlu biçimde, “eski ve sakat bir Amerikan askeri”nin onları örgütlemesi, silahlandırması ve onlara liderlik etmesi ile; çözümün ataerkil yöntem ve biçimlerle sağlandığı bir yapı ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, ilgili film üzerinden ataerkil ve anaerkil toplumun tarihsel savaşını sorunsallaştıran çalışmamızın amacı; doğalarını ve yaşamlarını korumak için direnmek zorunda olan anaerkil toplum ve onları ehlileştirmek isteyen, ataerkil- kapitalist toplumun direnç biçimlerini açımlayarak; yaşadığımız çağın üretim araç, biçim ve ilişkilerinin ait olduğu ataerkil toplum yapısını sorgulamak ve sinema gibi medyaların, ilgili yapıdaki rolünü ortaya koymaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvataren_US
dc.subjectAtaerkilen_US
dc.subjectAnaerkilen_US
dc.subjectPatriyarkal Kültüren_US
dc.subjectKadınen_US
dc.titleAtaerkil ve Anaerkil Toplumun Tarihsel Savaşımının "Avatar" Filmi Bağlamında İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record