Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSerttaş Ertike, Aybikeen_US
dc.date.accessioned2021-03-05T13:03:33Z
dc.date.available2021-03-05T13:03:33Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationSerttaş Ertike, A . (2012). Fahrenheit 9/11 Belgeselinin İletişimsel Eylem Kuramı ve 5 Basamaklı Etik Çözümleme Modeline Göre Analizi . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 77-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31607/357269en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31607/357269
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2627
dc.description.abstractEtik kavramı ve Habermas’ın iletişimsel eylem kuramından yola çıkarak Fahrenheit 9/11 belgeselinin analiz edildiği çalışmanın birinci bölümünde etik ve ahlak kavramları tanımlanarak, aralarındaki farklar ortaya konmuş; etikle ilgili çeşitli yaklaşımlara değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Habermas’ın, “simgelerle sağlanan bir etkileşim” olarak tanımladığı iletişimsel eylem kuramı incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde çalışma boyunca incelenen kavramlar çerçevesinde Fahrenheit 9/11 belgeseli ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Habermas’ın iletişimsel eylem kuramı, korku çekiciliği, simgesel şiddet, 5 basamaklı etik çözümleme modeliyle analiz, televizyonda dramatikleştirme; bu bölümde kullanılan başlıklardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişimsel Eylem Kuramıen_US
dc.subjectKorku Çekiciliğien_US
dc.subjectSimgesel Şiddeten_US
dc.subject5 Basamaklı Etik Çözümleme Modelien_US
dc.titleFahrenheit 9/11 Belgeselinin İletişimsel Eylem Kuramı ve 5 Basamaklı Etik Çözümleme Modeline Göre Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3471-7264en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.institutionauthorSerttaş Ertike, Aybikeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record