Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞener, Gülümen_US
dc.date.accessioned2021-03-08T12:44:30Z
dc.date.available2021-03-08T12:44:30Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationŞener, G . (2013). Küresel Sermaye - Devlet Ortaklığının Karşısında Enformasyona Erişim: Yeni Bağımlılık Düzenine Doğru . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 2 (3) , 67-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31608/357306en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31608/357306
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2634
dc.description.abstract1970’li yıllarda ABD’de ortaya çıkan enformasyon toplumu söylemi ve yeni enformasyon ve iletişim araçları, küreselleşen kapitalizmin merkezinde yer almakta ve bu teknolojilerin gelişimi ve yayılması, dünyada Batılı kapitalist ülkelerin öncülüğünde gerçekleşmektedir. Enformasyon toplumu politikaları; küresel kapitalizmin bilişim pazarlarının yeniden şekillenmesini ve gelişmekte olan ülkelerin yeni ekonomiye dahil edilmesi için gerekli teknoloji transferinin gerçekleşmesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma, enformasyon pazarının ve politikalarının neoliberalizmin etkisiyle ABD ve Avrupa Birliği merkezli şekillendiği Türkiye’de uygulanan enformasyon toplumu politikalarını teknoloji aktarımı çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüresel Sermayeen_US
dc.subjectDevleten_US
dc.subjectEnformasyonen_US
dc.subjectMedyaen_US
dc.titleKüresel Sermaye - Devlet Ortaklığının Karşısında Enformasyona Erişim: Yeni Bağımlılık Düzenine Doğruen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümüen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.institutionauthorŞener, Gülümen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record