Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Hadiyeen_US
dc.date.accessioned2021-03-17T12:06:16Z
dc.date.available2021-03-17T12:06:16Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationYılmaz, H . (2015). Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde Bolşevizm Algısı ve İslam Dünyasına Bakış (1920-1921) . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 4 (7) , 33-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31612/376064en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31612/376064
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2657
dc.description.abstractHâkimiyet-i Milliye gazetesinde Milli Mücadele yılları boyunca yayımlanan başlıca dış siyasi haber ve yazılar, Anadolu ve İslam ülkelerinin Batılı istilacılara karşı verdikleri kurtuluş mücadeleleri ile Bolşevikler ve Bolşevizm üzerine olmuştur. Bu yazıların hem Bolşeviklcr hem de İslam ülkeleri için ortak düşüncesi, “aynı düşmana karşı mücadele birliği” tesis edilmesi gereği olmuştur. Gazetede aynı düşmana karşı İslam ülkeleriyle mücadele birliği kurulması gereği ortaya konulurken hilafet makamının güvenliği ve din kardeşliği meselesi dayanak noktası teşkil etmiştir. İslam ülkeleri için uygun görülen siyasi düstur ise panislamizm değil tam bağımsızlık olmuştur. Bolşeviklerle kurulması düşünülen mücadele birliğinin esasını ise Rusya ve Türkiye’nin ortak çıkarları oluşturmuştur. Türk-Bolşevik ilişkilerinin yakınlaşması münasebetiyle gündeme gelen “Bolşevizm” meselesine ise, Bolşevizmin ancak Rusya’da uygun koşullar bulduğu için geliştiği, Türkiye’nin ise aynı koşullara sahip olmadığı vurgulanmıştır. Bolşevizmin anticmperyalizm, eşitlik, adalet, halkçılık gibi ilkelerinin müspet olduğu öne çıkarılırken Türkiye’ye en uygun siyasetin milli siyaset olduğunun altı çizilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBolşeviken_US
dc.subjectBolşevizmen_US
dc.subjectİslam Dünyasıen_US
dc.subjectOrtadoğuen_US
dc.titleHakimiyet-i Milliye Gazetesinde Bolşevizm Algısı ve İslam Dünyasına Bakış (1920-1921)en_US
dc.title.alternativeThe Perception of Bolshevism in Hakimiyet-i Milliye Newspaper And A Look On Islamic World (1920-1921)en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorYılmaz, Hadiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record