Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Aslı Burcuen_US
dc.date.accessioned2021-04-01T11:16:26Z
dc.date.available2021-04-01T11:16:26Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationGüler, A . (2016). Siyasal İletişimde Sosyal Medyanın Yeri: 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 5 (9) , 52-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31615/376198en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31615/376198
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2671
dc.description.abstractSiyasal iletişim, siyasal kurumların sadece seçim dönemi ihtiyaç duydukları iletişim etkinliklerinden değildir, süreklilik isteyen bir olgudur. Nasıl ki pazarda yer alan işletmelerin ürünlerini satmak için rakiplerinden farklılaşması gerekiyorsa siyasal rekabette de partiler, seçmenleri etkilemek için kendilerini üstün kılacak farklılığı ortaya koymak durumundadırlar. Bu nedenle, bir adayın seçmenleriyle etkileşim halinde olması, kendini tanıtması, rakipleriyle kendisi arasında fark yaratması ve özellikle de seçimi kazanmak için gerekli olan aday imajını oluşturabilmesi için siyasal iletişim tekniklerine başvurması gerekir. Günümüzde internet ağı küreselleşme yaklaşımıyla tüm oluşumları birbirine bağlayarak dünyayı global köy haline getirmiştir. Yeni medya, geleneksel medya araçlarına oranla çok daha kısa sürede geniş kitlelere ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bu imkân sayesinde internet, başta siyaset alanı dahil olmak üzere eğlence, haberleşme ve ticaret yöntemleri gibi birçok alanda insanların alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Web 2.0 kavramı ile beraber internet, siyasal partiler tarafından özellikle de seçim kampanyaları döneminde siyasal iletişim aracı olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medya siyasi partilerin seçmen kitlesi ile buluşmasına aracılık eden önemli bir mecradır. Bu çalışmada, sosyal medyanın sağladığı olanakların siyasal iletişim yönünden ne doğrultuda kullanıldığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Web 2.0 diye tanımlanan yeni iletişim araçlarının en yaygın uygulamaları olarak sosyal medyanın siyasal iletişim sürecinde kullanılmasını konu edinen bu tez çalışmasında; siyasal iletişim kavramı sosyal medyanın getirdiği yenilikler bağlamında incelenmiş, ülkemiz 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen siyasi kimlikler tarafından sosyal medyanın ne şekilde kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiyasal İletişimen_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectTwittteren_US
dc.titleSiyasal İletişimde Sosyal Medyanın Yeri: 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimien_US
dc.title.alternativeThe Role of Social Media in Political Communication: 2014 Presidental Election in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage52en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.institutionauthorGüler, Aslı Burcuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record