Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgöker, Uğuren_US
dc.contributor.authorSağıroğlu, Nurselen_US
dc.date.accessioned2021-04-09T08:47:18Z
dc.date.available2021-04-09T08:47:18Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationÖzgöker, U , Sağıroğlu, N . (2016). Rekabetin Korunmasi Çerçevesinde Medya Alaninda Yoğunlaşma Ve Çeşitlenmenin Siyasal Ve İktisadi Sonuçlari: Türkiye Ve Avrupa Birliği Örnekleri . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 5 (9) , 75-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31615/376207en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31615/376207
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2672
dc.description.abstract1990’lı yıllardan sonra uygulanan liberalleşme ile farklı ekonomik sektörlerin “Medya” alanına eklemlenmesi sonucunda medya sahipliği profesyonel gazetecilerin elinden çıkmış, sektörde dikey ve yatay birleşmeler meydana gelmiştir. Ekonomik yapıların çeşitlenmesi sonucunda çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iktisadi birimler medya alanında da yatırım yapmışlardır. Bu gruplar, sahip oldukları medya gücünü siyasi iktidarlar ve bürokrasi üzerinde baskı unsuru olarak diğer ekonomik faaliyetlerini desteklenmesinde kullanmışlardır. Bu yapı rekabeti önleyici bir mekanizmayı da beraberinde getirmiştir. Türkiye’de medya sahipliği yönünde kısıtlamaya yönelik düzenlemeler olmasına rağmen uygulamada sorunlarla karşılaşılmaktadır. Medya alanında yoğunlaşma ve çeşitlenmeler rekabetin sağlanmasında önleyici olmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde medya sektörüne özel düzenlemeler yerine genel rekabet kurallarının uygulandığı bir medya sahipliği anlayışı benimsenmiştir. Avrupa Konseyi nezdinde alınan siyasi tavsiye kararları ile OECD ve DTÖ bünyelerinde kabul edilen genel rekabet düzenlemeleri görsel-işitsel medyada çoğulculuğun ve şeffaflığın sağlanması hedeflenmiştir. Örneğin İngiltere’de medyada sahiplik sınırlamaları, hem kendi medya kurumu ve hem de rekabet otoritesi tarafından denetlenmektedir. Fransa ise medya sahipliğine ilişkin olarak katı sınırlamalar oluşturulmuştur. Bu çalışmada medya sahipliğinin yoğunlaşmalar ile medya alanında faaliyet gösteren şirketlerin diğer ekonomik alanlarda da faaliyet göstermelerinin rekabetin sağlanması ve korunmasını engellediği varsayımından hareket edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki hukuki düzenlenmeler incelenmiş, ayrıca düzenleme ile kararların sonuçları üzerinde durulmuştur. Medya düzenlemelerinin ve bunların uygulanmasının sadece iktisadi anlamda rekabet ortamının sağlanmasında değil, aynı zamanda siyasi anlamda çoğulcu parlamenter demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesinde de önemli olduğu değerlendirilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDemokratikleşmeen_US
dc.subjectSiyasal Katılmaen_US
dc.subjectMedya Düzenlemelerien_US
dc.subjectTekelleşmeen_US
dc.subjectRekabetin Korunmasıen_US
dc.subjectTürkiye-Avrupa Birliği İlişkileren_US
dc.titleRekabetin Korunması Çerçevesinde Medya Alanında Yoğunlaşma Ve Çeşitlenmenin Siyasal ve İktisadi Sonuçları: Türkiye ve Avrupa Birliği Örneklerien_US
dc.title.alternativeThe Political and Economic Results Regulations Within the Framework for the Diversification and Concentration in the Media Sector: Example of Turkey and the European Unionen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0075-7295en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage102en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record