Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürkan, Hasanen_US
dc.contributor.authorGüngör, Habibeen_US
dc.date.accessioned2021-04-09T08:57:13Z
dc.date.available2021-04-09T08:57:13Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationGürkan, H , Güngör, H . (2016). Pilotluk Mesleğinde Hegemonik Erkekliğin İnşasi Ve Krizi Üzerine İnceleme: Top Gun Ve Flight Filmleri . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 5 (9) , 103-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31615/376214en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31615/376214
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2673
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, kadın ve erkeğin biyolojik cinsiyetlerine uygun kimlik inşa etme sürecinin öncesinde, öznelerde, toplumsal cinsiyetin nasıl oluştuğunu incelemektir. Bunun yanı sıra bu çalışma, toplumsallaşma sürecinde idealize edilmiş erkeklik algısının devlet, kilise, kitle iletişim araçları, meslek gurupları gibi alanlarda nasıl yeniden inşa edildiğini ve hegemonik erkekliğin bu inşası ile toplumun erkeklikten beklentilerini karşılamak için erkeğin hayatı boyunca mücadele verdiği bir krize sürüklendiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışmanın sonunda, pilotluk mesleğinin erkekleştirilmiş olduğu, toplumsal cinsiyet rolü ile pilotluğun gerektirdiği mesleki rolün kesiştiği, hatta herhangi bir rol çatışması yaşanmadığı ve pilot kahraman erkeklerin bir erkeklik krizine sürüklendiği iki Hollywood filmi odaklı çözümleme yapılarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada ayrıca, pilotluk mesleğinin hegemonik erkekliği üreten bir meslek olduğu, bu meslek ile ilgili süreli bir yayın üzerinden görseller ile de tartışılmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplumsal Cinsiyeten_US
dc.subjectErkekliken_US
dc.subjectPilotluken_US
dc.subjectSinemaen_US
dc.subjectTop Gunen_US
dc.subjectFlighten_US
dc.titlePilotluk Mesleğinde Hegemonik Erkekliğin İnşası ve Krizi Üzerine İnceleme: Top Gun ve Flight Filmlerien_US
dc.title.alternativeConstruction and Crisis of Hegemonic Masculinity on Pilotage: Top Gun and Flighten_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3805-9951en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage131en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record