Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAslan, Özgüren_US
dc.date.accessioned2021-04-13T08:52:09Z
dc.date.available2021-04-13T08:52:09Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAslan, Ö . (2019). KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA INSTAGRAM KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 6 (13) , 41-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/47264/595558en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/47264/595558
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2696
dc.description.abstractYaşadığımız yüzyıl itibarı ile bilim ve teknolojik alanlarda yaşanan gelişmelere her geçen gün yenisi eklenmektedir. İnternetteki yenilikler ise her geçen gün farklı bir araştırma konusu meydana getirebiliyor, bu yeniliklerin en popüleri de sosyal medya alanında karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün en popüler sosyal ağlarından biri olan Instagram özellikle de gençler tarafından son derece yoğun olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir. Söz konusu çalışmanın temelini Instagram’ın kullanılması ve bunun sonucunda elde edilen doyumlar oluşturmaktadır. Bu araştırma Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerine yapılan ampirik bir çalışmadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılarak Instagram uygulamasının kullanıcılar üzerinde oluşturduğu doyum / doyumlar incelenmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde analizi, bağımsız t testi, tek yönlü varyans (anova) ve Post - Hoc analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Instagram uygulamasının oluşturduğu doyum cinsiyet olarak kadın öğrenciler, eğitim durumu olarak lisansüstü ve bölüm olarak halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencileri lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInstagramen_US
dc.subjectKullanımlar ve Doyumlaren_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.titleKullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında Instagram kullanımı üzerine bir incelemeen_US
dc.title.alternativeAn investigation on the usage of Instagram in the context of uses and gratifictions approachesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.institutionauthorAslan, Özgüren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record