Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgöker, Uğuren_US
dc.date.accessioned2021-05-10T09:29:15Z
dc.date.available2021-05-10T09:29:15Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖzgöker, U . (2020). Türkiye'nin Mevcut Uluslararası Sorunları Karşısında Uyguladığı "Kamu Diplomasi"si Faaliyetleri . İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , 8 (18) , 82-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/58975/849790en_US
dc.identifier.issn2146-4162
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/58975/849790
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2732
dc.description.abstractGünümüzde propaganda faaliyetleri kamu diplomasisinin bir parçası haline gelmiş ve dönüştürülmüştür. Artık dünyada pragmatik politikalar hâkim olduğundan kamu diplomasisin biçim ve yöntemleri değişmiştir. Bu makalede 2020 yılı itibari ile dünyada kamu diplomasi faaliyetlerini pragmatist bir temele oturtulduğu iddia edilmektedir. Günümüzde kamu diplomasisi faaliyetleri sadece diplomatları değil çeşitli aktörlerce de icra edilmektedir. Uluslararası politikada, devletlerin ilişkilerinde önemli katkılar yapmaktadır. Bu çalışmada kamu diplomasisi kavramının ilişkili olduğu diğer kavramlarla farklı yönleri ele alınmış ve Türkiye’nin kamu diplomasisi uygulamaları değerlendirilmiştir. Makalede özelde Türkiye’nin izlediği kamu diplomasisi faaliyetlerinin bu pragmatist temelden etkilendiği ve kamu diplomasisi faaliyetlerini bu şekilde yürüttüğü varsayılmaktadır. Bu iddiayı ispatlamak için özellikle son yıllarda Türk diplomasisinin izlediği dış politikalar ele alınmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de uluslararası sorunlar karşısında Kamu Diplomasisi alanında faaliyetlerinin artmış olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bu faaliyetlere girmekte geç kaldığı anlaşılmaktadır. Sonuçta Türkiye’de kamu diplomasisi stratejisinin oluşturulması ve bunun bir devlet politikası olarak uygulanmasının zaman alacağı değerlendirilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİletişim Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiplomasien_US
dc.subjectKamu Diplomasisien_US
dc.subjectLobiciliken_US
dc.subjectPropagandaen_US
dc.titleTürkiye'nin Mevcut Uluslararası Sorunları Karşısında Uyguladığı "Kamu Diplomasi"si Faaliyetlerien_US
dc.title.alternativeTurkey public diplomacy of operations against international issuesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0075-7295en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage82en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.institutionauthorÖzgöker, Uğuren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record