Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDeniz, Mehmet Enginen_US
dc.contributor.authorArslan, Coşkunen_US
dc.contributor.authorÖzyeşil, Zümraen_US
dc.contributor.authorİzmirli, Meleken_US
dc.date.accessioned2016-04-06T11:31:11Z
dc.date.available2016-04-06T11:31:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationDeniz, M. E., Arslan, C., Özyeşil, Z., İzmirli, M. (2012). Öz-anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu: türk ve diğer ülke üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12.23, 428 - 446.en_US
dc.identifier.issn1302-8944
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/285
dc.descriptionÖzyeşil, Zümra (Arel Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Türkiye ve bazı ülke (İngiltere, Fransa, Polonya, Romanya, İtalya, Brezilya, İspanya, Ukrayna) üniversite öğrencilerinin öz anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya Türkiye’den 127 (70 erkek ve 57 kız) ve diğer ülkelerden 122 (52 erkek ve 70 kız) öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türk öğrencilerin öz anlayış ve yaşam doyumu düzeyleri diğer ülkelerdeki öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Türkiye’deki kız ve erkek öğrenciler ile diğer ülkelerdeki kız ve erkek öğrenci grupları karşılaştırıldığında öz anlayış ve pozitif duygu açısından anlamlı düzeyde farklılaşma ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki öğrencilerin öz anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu korelasyonları, diğer ülke öğrencilerinin öz anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu korelasyonlarından daha yüksek ilişki göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Akif Ersoy Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖz-Anlayışen_US
dc.subjectNegatif ve Pozitif Duyguen_US
dc.subjectYaşam Doyumuen_US
dc.titleÖz-anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu: türk ve diğer ülke üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authoridTR11015en_US
dc.authoridTR102393en_US
dc.authoridTR27193en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage428en_US
dc.identifier.endpage446en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record