Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorElçi, İsmail Hakkıen_US
dc.date.accessioned2021-10-08T07:30:42Z
dc.date.available2021-10-08T07:30:42Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationElçi, İ. H. Türkiye’nin Düzensiz Göç Sorununda İran’ın Rolü. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 129-137.en_US
dc.identifier.issn2147-7655
dc.identifier.issn2149-4622
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18506/anemon.774945
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2868
dc.description.abstractBu makalenin amacı Türkiye’nin düzensiz göç probleminin büyük bir bölümünün İran üzerinden gerçekleştiğini ortaya koymak ve bu problemde İran’ın göç politikalarının etkisini sorgulamaktır. Sorgulama dört aşamada yapılacaktır. Öncelikle göç olgusunun tanımı yapılacak, bu olgu kavramsal ve kuramsal açıdan tanıtılacaktır. Ardından Türkiye’nin düzensiz göç problemi ele alınıp bu sorunda İran’ın ve kaynak ülkelerin durumları ortaya koyulacaktır. Üçüncü aşamada İran’ın göçmen nüfusu hakkındaki veriler analiz edilip, göçmenlere yönelik politikaları ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise İran’ın politikaları ile Türkiye’ye yönelen düzensiz göç problemi arasındaki ilişki ortaya koyularak sorunun çözümünde rol alacak bazı politika önerileri yapılacaktır. Çalışmada ulaşılan sonuç; Türkiye’nin düzensiz göç problemi ile İran’ın göç politikalarının yakın bir ilişki içinde olduğu, bu problemin İran ile geliştirilecek ortak politikalarla azaltılabileceği ya da çözüme kavuşturulabileceğidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuş Alparslan Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.doi10.18506/anemon.774945en_US
dc.identifier.doi10.18506/anemon.774945
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüzensiz Göçen_US
dc.subjectGöçmenleren_US
dc.subjectAfganlaren_US
dc.subjectİranen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.titleTürkiye’nin Düzensiz Göç Sorununda İran’ın Rolüen_US
dc.title.alternativeIran's Role In Turkey's Irregular Migration Issuesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-3348-4852en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.institutionauthorElçi, İsmail Hakkıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record