Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaştekin, Alien_US
dc.date.accessioned2022-02-14T13:23:52Z
dc.date.available2022-02-14T13:23:52Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationTaştekin, A. 2018. “Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science.” The Journal of Social Science 28(5): 281–306.en_US
dc.identifier.issn2149-0821
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2938
dc.description.abstractDivan-ı Hikmet; tarihî süreçte Taşkent, İstanbul, Kazan vb. merkezlerde muhtelif hacim ve kapsamlarda matbu olarak yayımlanmıştır. Üzerinde pek çok inceleme ve değerlendirme yapılan bu Türk dili ve kültürünün şaheserini biz de Hayati Bice’nin hazırladığı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ilk kez 1993 yılında yayımlanan kitabı esas alarak değerlendirdik ve 144 adet hikmetteki {-GIl} emir ekinin durumunu inceledik. Bu araştırmada, kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. {-GIl} son ekinin Divan-ı Hikmet’teki geçiş frekansı ve bu ekin farklı biçimleri tespit edilmiştir. Çalışmanın, Türkçedeki ekler hakkında araştırma yapacak kişiler için faydalı olacağı düşünülmektedir. Divan-ı Hikmet’teki 144 hikmetin toplam 5527 mısrası incelenmiş; 383 adet {-GIl} ekli emir cümlesi olduğu tespit edilmiştir (% 6.00). Kelime grubu içindeki {-GIl} ekli yapıların {-gıl} biçiminde olanları 141 adet; {-gil} 45 adet, {-ğıl} 166 adet, {-ğil} ise bir adettir. {-gıl} ve {-ğıl} biçimindeki yazılışın bu kadar çok ve birbirine yakın sıklıkta kullanılması, Divan-ı Hikmet’te bu ekin yazımıyla ilgili bir kararsızlığın olduğunu düşündürmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Scienceen_US
dc.relation.ispartofSosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Scienceen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDivan-ı Hikmeten_US
dc.subjectAhmet Yesevîen_US
dc.subjectEmir Kipien_US
dc.subjectTürk Dilien_US
dc.subjectEkleren_US
dc.titleDivan-ı Hikmet’te Emir Kipinin Ikinci Tekil Kişi Durumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8303-9880en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage281en_US
dc.identifier.endpage306en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTaştekin, Alien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record