Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaştekin, Alien_US
dc.date.accessioned2022-02-14T13:24:44Z
dc.date.available2022-02-14T13:24:44Z
dc.date.issued[2020]en_US
dc.identifier.citationTaştekin, Ali. [2020]. "Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Bir Yöntem Önerisi." II.ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2942
dc.description.abstractÜlkelerindeki olumsuz koşullar nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli geçici sığınmacı statüsündeki hedef kitlenin tamamına yakını Arapça bilmektedir. Bu insanların yaş, statü, bilgi ve becerileri bakımından ölçünlü (standart) dersliklerde, seviyelerine göre Türkçe öğretim programlarına tabi tutulmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir. Sığınmacıların tamamına yakınının Arapça konuşuyor ve yazabiliyor olmaları dikkate alınarak, yine büyük çoğunluğunun ezbere bildiği var sayılan Kur’an surelerinden Türkçe öğretiminde yararlanmanın öğretim süresini kısaltacağı ve öğrenme becerilerini geliştirerek dil kazanımlarını daha kalıcı hale getireceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada; Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi kapsamında, Suriyeli sığınmacılar ve Arapça bilen öğrencilerin kısa sürede Türkçe öğrenmelerine katkısı olacağı düşünüldüğünden; Müslümanlar arasında çok bilinen namaz sureleri ve bazı dualar ile Kur’an’ın kalbi sayılan “Yasin” suresi Türkçe mealinin orijinal metinlerle birlikte ders içeriği olarak verilmesi önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherII.ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMUen_US
dc.relation.ispartofII.ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMUen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSuriyeli Sığınmacılaren_US
dc.subjectTürkçe Öğretimien_US
dc.subjectArapçaen_US
dc.subjectKur’an Surelerien_US
dc.titleSuriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Bir Yöntem Önerisien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8303-9880en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage2en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTaştekin, Alien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record