Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaştekin, Alien_US
dc.date.accessioned2022-02-14T13:24:56Z
dc.date.available2022-02-14T13:24:56Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationTaştekin, A. (2016). Türk Silahlı Kuvvetlerinin Uygulamaları Bağlamında Ana Dili Türkçe Olmayanlara Türkçe Öğretimi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 171-183.en_US
dc.identifier.issn2149-5939
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2943
dc.description.abstractTürk Silahlı Kuvvetlerinin yabancılara Türkçe öğretme faaliyetinin tarihi süreci henüz tam olarak tespit edilme miştir. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra bilinen ilk Misafir Askerî Personel (MAP)’e Türkçe eğitimi, “24 Nisan 1933 tarih ve 14234 sayılı, Gazi Mustafa Kemal imzalı kararnamede, Suudi Arabistan Hükü meti’nin “Türkiye Harp ve Tayyare Mektepleri”ne öğrenci göndermek istemesi üzerine alınan kabul kararı” ile başladığı kabul edilmektedir. TSK’deki ATOTÖ etkinliğinde, “Seçmeci (Eklektik) Yöntem”in uygulandığı, Türkçe nin öğretiminde, dört dil becerisine (okuma, yazma, anlama, konuşma) imkânlar ölçüsünde yeterli zaman ayrıldığı ve dört temel beceriye de aynı derecede önem verildiği gözlenmiştir. TSK’nin örnek uygulamalarından bilim dün yasının haberdar olmasını sağlamak maksadıyla, ulusal ve uluslararası çalıştaylara “Türkçenin mesleğe yönelik öğretimi”, “Ana dili Türkçe olmayan yetişkinlere belirli bir amaca yönelik Türkçe öğretimi” vb. konuların da dahil edilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. MAP’a Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde göreceli olarak kimi sorunlar mevcuttur. Bu sorunların alınan ilave tedbirlerle çözülmeye çalışıldığı, ilk defa 2005 yılında uygulanan TAS sınavlarına göre yurt dışından kursiyer seçiminin, Türkçe Tekâmül Kursunun kalitesine olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yaşanan sıkıntıların tespiti için deneysel araştırmaların sayısının artırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Öğretim programları uzman kişilerce hazır lanmalı ve güncellenecek program için kurulacak çalışma gruplarına TSK’den de personel dâhil edilmelidiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInternational Journal of Social Sciences and Education Researchen_US
dc.relation.ispartofInternational Journal of Social Sciences and Education Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkçe Öğretimien_US
dc.subjectYabancı Dilen_US
dc.subjectTürk Silahlı Kuvvetlerien_US
dc.subjectAskeri Personelen_US
dc.titleTürk Silahlı Kuvvetlerinin Uygulamaları Bağlamında Anadili Türkçe Olmayanlara Türkçe Öğretimien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8303-9880en_US
dc.identifier.volume3(1)en_US
dc.identifier.startpage171en_US
dc.identifier.endpage183en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTaştekin, Alien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record