Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaştekin, Alien_US
dc.date.accessioned2022-02-14T13:25:35Z
dc.date.available2022-02-14T13:25:35Z
dc.date.issued[2017]en_US
dc.identifier.citationTaştekin, Ali."Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinin Dil Psikolojisi Açısından Temelleri." Uludağ Üniversitesi I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2946
dc.description.abstractDil psikolojisi; konuşma ve yazma becerisinin psikolojik temelleri ile anlama, yorumlama, analiz-sentez yapma ve kavrama işlevinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgilenmektedir. Dilbilimi, kişinin okuduğunu ve dinlediğini anlama ile yazılı ve sözlü olarak anlatma becerileri üzerinde dururken; psikodilbilim, bu becerileri etkileyen sebep ve sonuçlarının duygusal yönünü değerlendirmektedir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinin dil psikolojisi bakımından temelleri araştırılmış, Türkiye ve yurt dışındaki kurslarda çalışan öğretim görevlileri ve öğrenciler açısından yapılan gözlem ve değerlendirmeler sunulmuştur.Türkiye ve yurt dışındaki Türkiye Türkçesi öğretme etkinliğinde görevli öğretim görevlilerinin psikolojik yaklaşım birikimleri ile ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yeterli değildir.Yabancılara Türkçe öğretiminin bütün etken ve etmenleri dil psikolojisi açısından ele alınmamaktadır. Ders içerikleri, ders kitapları, yardımcı dokümanlar ve pedagojik formasyonlar dil psikolojisi bakımından geliştirilmelidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesi I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şölenien_US
dc.relation.ispartofUludağ Üniversitesi I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şölenien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Psikolojisien_US
dc.subjectTürkçenin Öğretimien_US
dc.subjectPsikolenguistiken_US
dc.subjectYabancılara Türkçeen_US
dc.titleTürkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinin Dil Psikolojisi Açısından Temellerien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8303-9880en_US
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTaştekin, Alien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record