Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGökşen, Bahanur Garanen_US
dc.date.accessioned2022-02-16T11:20:05Z
dc.date.available2022-02-16T11:20:05Z
dc.date.issued[2019]en_US
dc.identifier.citationGaran-Gökşen, Ö. Ü. B. AHMET MİTHAT EFENDİ VE KAFKAS COĞRAFYASI (COĞRAFYA MERKEZLİ OKUMA EKSENİNDE GÜRCÜ KIZI VE KAFKAS). XIV. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ KİTABI, 120-135.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/2957
dc.description.abstractAhmet Mithat, Kafkas coğrafyasını Kafkas ve Gürcü Kızı eserlerinde tüm yönleriyle ele almaktadır. Bu romanlarla Kafkasya’nın gelenek, göreneklerinden giyim kuşamına, iklimsel özelliklerinden bölge halkının tarihsel geçmişine kadar pek çok coğrafî unsura değinerek coğrafya merkezli inceleme için olanak sağlamaktadır. Bu bildiride beşerî, kültürel ve fizikî coğrafyaya dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Kafkasya’nın yer şekilleri, iklim şartları ve tabiî güzelliklerinden yola çıkılarak bölgenin yaşam standartları “fizikî coğrafya” alt başlığıyla incelenirken Kafkas halkının ruhsal ve fiziksel özellikleriyle coğrafyayla olan ilişkileri “beşerî coğrafya” başlığı altında yorumlanmaktadır. Düğünlerden cenaze törenlerine, giyim tarzından âdetlere, eğlence anlayışından yemek kültürüne Kafkasların kültürel zenginlikleri “kültürel coğrafya” başlığı altında ele alınmıştır. Ayrıca “iktisadî coğrafya” başlığı altında bölgenin iktisadî olanakları değerlendirilmiştir. Bu bildiride coğrafya merkezli okuma ile Kafkas ve Gürcü Kızı eserleri yeniden yorumlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofXVI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Edebiyatıen_US
dc.subjectAhmet Mithat Efendien_US
dc.subjectKafkasen_US
dc.subjectGürcü Kızıen_US
dc.subjectFizikî Coğrafyaen_US
dc.subjectKültürel Coğrafyaen_US
dc.subjectBeşerî Coğrafyaen_US
dc.subjectİktisadî Coğrafyaen_US
dc.titleAhmet Mithat Efendi ve Kafkas Coğrafyası (Coğrafya Merkezli Okuma Ekseninde Gürcü Kızı ve Kafkas)en_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5852-8113en_US
dc.identifier.startpage120en_US
dc.identifier.endpage135en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorGökşen, Bahanur Garanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record