Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Işık Gazetesindeki Fiske’ler Yeni Bir Edebi Tür mü? 

      Taştekin, Ali (XI. ULUSLARARASI, 2019)
      Türk Lehçeleri Sözlüğü’ne göre Türkiye Türkçesinde kullanılan “Fiske”; çırtma (Azerbaycan Türkçesi), sirtki, sirtiv (Başkurt Türkçesi), şertüv (kazak Türkçesi), çertü (Kırgız Türkçesi), çertki, çertiş (Özbek Türkçesi), ...