Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Hamza-name'nin yeni ciltleri ve okuma mekanları 

   Yelten, Muhammet (Turkish Studies, 2013)
   Türkçe Hamza-nâmeler ilk defa şair Ahmedî’nin kardeşi Hamzavî (ö. 815/1412-13) tarafından yazıya geçirilmiştir. Yazılı metin hâline gelmeden çok önce Hamza-nâmelerin sözlü bir gelenek olarak Türkler arasında itibar gördüğü ...
  • Hamza-nâme ve rüya 

   Yelten, Muhammet (İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Türk destanlarının tamamlanması aşamasından itibaren yazılı olarak karşımıza çıkan Hamza-nâme metinlerinin 72 ciltten oluştuğu bilinmektedir. İlk defa 15. Yüzyılda Hamzavî’nin kaleme aldığı düşünülen Hamza-nâme’nin her ...
  • Türk Edebiyatında 15. yüzyıldan bir nesir kesiti olarak Hamza-nâme’nin hitap ettiği zümreler 

   Türkçe Hamza-nâmeler Hamzavî (ö. 815/1412-13) tarafından yazıya geçirilmiştir. Hamza-nâmelerin önce sözlü bir gelenek olarak Türkler arasında itibar gördüğü anlaşılmaktadır. Hamza-nâme’nin Türk halkı tarafından sevilmesinde ...