Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Hamza-name'nin yeni ciltleri ve okuma mekanları 

   Yelten, Muhammet (Turkish Studies, 2013)
   Türkçe Hamza-nâmeler ilk defa şair Ahmedî’nin kardeşi Hamzavî (ö. 815/1412-13) tarafından yazıya geçirilmiştir. Yazılı metin hâline gelmeden çok önce Hamza-nâmelerin sözlü bir gelenek olarak Türkler arasında itibar gördüğü ...
  • Hamza-nâme ve rüya 

   Yelten, Muhammet (İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Türk destanlarının tamamlanması aşamasından itibaren yazılı olarak karşımıza çıkan Hamza-nâme metinlerinin 72 ciltten oluştuğu bilinmektedir. İlk defa 15. Yüzyılda Hamzavî’nin kaleme aldığı düşünülen Hamza-nâme’nin her ...
  • Hazreti Mevlana'nın tesirinde Muhammet İkbal ve çağdaşı Mehmet Akif 

   Yelten, Muhammet (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2013)
   Muhammet İkbal 1910 yılından itibaren “İslâm’ı” toplumsal ve siyasal bağlamda bütünleştirici bir olgu olarak kabul ettiğini halkına ileterek bu konuda bazı ilkeleri de sistem şeklinde aktarmaya başlamıştır. Bu sıralarda ...
  • Ĥamza-Nâme’nin Nesir Üslûbu 

   Osmanlı edebiyatının uzun tarihi boyunca nesir sahasındaki görünüşü her asırda farklılıklar arz ederek gelişmiştir. Bu fark hem yabancı unsurlar hem de cümle yapısı bakımından nazım ve nesir dili arasında görülen ayrılıktır. ...
  • Türk Edebiyatında 15. yüzyıldan bir nesir kesiti olarak Hamza-nâme’nin hitap ettiği zümreler 

   Türkçe Hamza-nâmeler Hamzavî (ö. 815/1412-13) tarafından yazıya geçirilmiştir. Hamza-nâmelerin önce sözlü bir gelenek olarak Türkler arasında itibar gördüğü anlaşılmaktadır. Hamza-nâme’nin Türk halkı tarafından sevilmesinde ...