Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜşenmez, Emeken_US
dc.date.accessioned2016-04-20T13:14:06Z
dc.date.available2016-04-20T13:14:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationÜşenmez, E. (2011). Modern Özbek Edebiyatı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 4.19, 115-169.en_US
dc.identifier.issn1307-9581
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/346
dc.description.abstractTürkistan coğrafyasının Sırderya ve Amuderya nehirleri arasındaki verimli topraklarda kurulmuş olan Özbekistan Cumhuriyetinin idari sahaları dil ve kültür tarihimiz açısından son derece önemli bölgelerdir. Modern Özbek edebiyatı ifadesi ile bugünkü Özbekistan’da yaşayan Özbeklerin yirminci asır başlarından günümüze kadar olan yazılı edebiyatı kastedilmektedir. Şiir, roman, hikâye, tiyatro, drama, çeviri gibi pek çok edebî türde eserler veren modern Özbek edebiyatı özellikle bağ ımsızlık sonrası önemli de ğişme gelişmeler göstermiştir. Bu yazıda Özbekistan’daki modern devir Özbek edebiyatının oluşum ve kuruluş safhaları ele alınıp modern Özbek edebiyatının şekillenişi ve günümüzdeki durumu üzerinde durulacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectModern Özbek Edebiyatıen_US
dc.subjectCedid Hareketien_US
dc.subjectMüstakillik Dönemien_US
dc.subjectÖzbekleren_US
dc.subjectÖzbekistanen_US
dc.titleModern Özbek Edebiyatıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.en_US
dc.authoridTR129868en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage169en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÜşenmez, Emeken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record