Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜşenmez, Emeken_US
dc.date.accessioned2016-04-21T10:57:00Z
dc.date.available2016-04-21T10:57:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationÜşenmez, E. (2011). Türkmen-Özbek ortak edebî muhiti olarak harezim-köhne ürgenç. Türk Dünyası Araştırmaları. 195, 69-78.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/352
dc.description.abstractHarezim bölgesi kadim Türkistan’ın üç büyük bölgesinden birisidir. Asırlarca büyük medeniyetlere beşiklik yapmış bu bölge, İslam dininin Türkler arasında yayılmasından sonra ayrıcalıklı konuma kavuşmuştur. 20. asrın başlarında istilacı Sovyet yönetiminin masa başında çizdiği haritalarla bölge etnik ve kültürel açıdan bölünmeye uğramıştır. Bugün farklı Türk devletleri olarak karşımıza çıkan Özbekistan ve Türkmenistan’ın ortak kültür mirası olan Harezim edebî muhit açısından son derece önemli bir bölgedir. Bu yazıda Türkmen ve Özbek ortak edebî muhiti olan Harezim’de yetişen edipler, eserleri ve bunların Türkmen-Özbek edebiyatına olan etkileri üzerinde durulacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Dünyası Araştırmaları Vakfıen_US
dc.relation.ispartofTürk Dünyası Araştırmalarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHarezimen_US
dc.subjectKöhne Ürgençen_US
dc.subjectÖzbek Türkçesien_US
dc.subjectTürkmen Türkçesien_US
dc.subjectHiveen_US
dc.titleTürkmen-Özbek ortak edebî muhiti olarak harezim-köhne ürgençen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Arel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.en_US
dc.authoridTR129868en_US
dc.identifier.volume98en_US
dc.identifier.issue195en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÜşenmez, Emeken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record