Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkaya, Murat
dc.date.accessioned2023-03-17T07:11:48Z
dc.date.available2023-03-17T07:11:48Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationAKKAYA, M. (2022). ÜÇÜZ AÇIK BASKI ENDEKSİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI. Beykoz Akademi Dergisi, 10(1), 20-37.en_US
dc.identifier.issn2651-5393
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2022.10/1.20-37
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3560
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı 1998 - 2020 döneminde Türkiye ekonomisi için Üçüz Açık Baskı Endeksi oluşturmak ve seçilmiş makroekonomik - finansal göstergelerle olan ilişkisini Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi yöntemi ile incelemektir. Üçüz Açık Baskı Endeksi’nin Türkiye ekonomisinde geçerli olduğu belirlenmiştir. ARDL Sınır testi sonuçları da istatistiki olarak anlamlıdır. Borsa İstanbul 100 Endeks Değeri, Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi, Cari İşlemler Açığı, İç Borç Stoku, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, İmalat Kapasite Kullanım Oranı ve ABD Doları / Türk Lirası Alış Kuru değişkenleri ile Üçüz Açık Baskı Endeksi arasında istatistiki olarak anlamlı ve uzun dönemli bir ilişki bulunmaktadır. Granger Nedensellik testi sonuçlarına göre, Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi ve Sanayi Üretim Endeksi’nden Üçüz Açık Baskı Endeksi’ne doğru tek yönlü nedensellik bulunmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBeykoz Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofBeykoz Akademi Dergisien_US
dc.identifier.doi10.14514/BYK.m.26515393.2022.10/1.20-37en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÜÇÜZ AÇIK BASKI ENDEKSİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASIen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7071-8662en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAkkaya, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record