Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArtuğ, Tuğrul
dc.date.accessioned2023-03-24T08:03:11Z
dc.date.available2023-03-24T08:03:11Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationARTUĞ, N. T. (2021). MİYASTENİ GRAVİS HASTA KAYITLARINDA JİTTER ÖLÇÜMÜNDE KARŞILAŞILAN BLOKLARI VE DAVRANIŞINI ORTAYA KOYAN YENİ BİR METODOLOJİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(2), 511-519.en_US
dc.identifier.issn1308-6693
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21923/jesd.675061
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3593
dc.description.abstractBu çalışmada miyasteni gravis hastalarından alınan kayıtlarda artan jitter ile karşılaşılan blokların davranışını gösteren bir algoritma geliştirilmiştir. Nöromüsküler kavşakta iletim sinir hücresinin aksonundan kas lifine doğru olur. Miyasteni hastalığı, iletimi aksatan post-sinaptik bir hastalıktır. Kas lifi tarafında bulunan asetilkolin alıcılarına zarar verir. Vücudun çeşitli yerlerinde güçsüzlüğe sebep olabilir. Hastalığın tanısında “tek lif elektrodu veya konsantrik elektrot” kullanılarak jitter ölçümü yapılır. Bu ölçüm için kayıtlar istemli kası altında veya uyartım metoduyla yapılır. Beş miyasteni hastasından istemli kası altında her seferinde 100’er adet kayıt alınmıştır. EMG cihazından alınan kayıtlar öncelikle işlenebilir hale getirilebilmek için bazı işlemlere tabi tutulmuştur. Jitter ölçümünde hesap için kullanılan iki pikten birincisi sabit tutulurken, değişinti gösteren ikinci pikin bir önceki konumuna göre değişiklik miktarı gözlemlenir. Bloğa uğrayan sinyaller geliştirilen algoritma ile elektrofizyoloji uzmanına sunulabilmektedir. Algoritma aynı zamanda ardışık blokları da tespit etmek, jitter değerini ve potansiyeller arası değişimin menzilini hesaplamak gibi hünerlere sahiptir. Hastalardan alınan kayıtlarda genellikle blok sonrası ikinci pikin birinci pikten uzaklaştığı tespit edilmiştir. Bu yeni algoritmanın farklı nöromüsküler hastalıkların jitter ölçümlerinde bir davranış modeli ortaya koyacağı öngörülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesien_US
dc.relation.ispartofMühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisien_US
dc.identifier.doi10.21923/jesd.675061en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektromiyografien_US
dc.subjectBiyomedikalen_US
dc.subjectJitteren_US
dc.subjectİşaret işlemeen_US
dc.subjectBloklaren_US
dc.titleMİYASTENİ GRAVİS HASTA KAYITLARINDA JİTTER ÖLÇÜMÜNDE KARŞILAŞILAN BLOKLARI VE DAVRANIŞINI ORTAYA KOYAN YENİ BİR METODOLOJİen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentMühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-9259-2458en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage511en_US
dc.identifier.endpage519en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorArtuğ, Tuğrul


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record