Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCevizoğlu, Mustafa Hulki
dc.date.accessioned2023-03-27T07:39:10Z
dc.date.available2023-03-27T07:39:10Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationCEVİZOĞLU, M. H. (2021). MODERNLEŞMENİN “MODERN” BİR ELEŞTİRİSİ OLARAK YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE YENİ KAVRAM ÖNERİSİ:“YENİ TOPLUMSAL EYLEMSİZLİK MODELİ”. Tarih Okulu Dergisi, 14(51), 1357-1376.en_US
dc.identifier.issn1308-5298
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29228/Joh.50029
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3603
dc.description.abstractBu makalede, işçi ve sınıf temelli eski (geleneksel, klasik) toplumsal hareketlerden ayrı olarak ortaya çıkan “yeni toplumsal hareketler” incelenmiştir. Yeni toplumsal hareketler kültürel ve kimlik temelli, merkezi ve lideri olmayan, şiddetsiz (nonviolent), gönüllülüğe dayalı, her sınıf ve eğitim düzeyinden büyük kitlelerin katılımıyla ortaya çıkan ve süreklilik taşıyan hareketler olarak tanımlanmaktadır. Bu hareketlerin bir başka özelliği de, birbirine zıt görüşteki çok farklı siyasal düşüncedeki insanları biraraya getirebiliyor olmasında yatmaktadır. “Yeni” toplumsal hareketler toplumsal roller, iletişim ağları ve örgütlenmeler altında oluşan parçalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni toplumsal hareketlerin incelenmesi daha çok Wallerstein, Touraine, Dahrendorf, May, Lukacs, Melucci, Offe, Foucault, Laclau-Mouffe, Epstein, Plotke, Hobsbawn ve Castells üzerinden kimlik, enformasyon çağı, ekonomi-toplum ve kültür çalışması anlayışı ekseninde gerçekleştirilmiştir. Makalede siyasal ve sosyoekonomik bağlamın dışında kalan ve modernleşmenin “modern” bir eleştirisi olarak Yeni Toplumsal Hareketlerin niteliği, kültürel toplumsal bir direniş oluşu incelenmiştir. Tezimin bulgularından hareketle, Yeni Toplumsal Hareket (YTH) modeli yanında “Yeni Toplumsal Eylemsizlik”® (YTE) modeli/kavramı önerisinde bulunuyorum. Çünkü YTH’lerde toplumsal roller, iletişim ağları ve aktif örgütlenmeler söz konusu iken, araştırmamız yeni bir oluşum olan “gönüllü televizyon kanalı” modelinde aktif örgütlenme yerine “pasif/negatif örgütlenme” olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yeni bir toplumsal hareket modeli olarak görülen“gönüllülük” esaslı televizyon kanallarının muhalif kitlelerin tepkilerini konsolide edip (kontrol altında tutup) “eylemsizleştirerek” iktidarlara yarayıcı işlev gördüğü söylenebilir. Makale, doktora tezimden üretilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAhmet KARAen_US
dc.relation.ispartofTarih Okulu Dergisien_US
dc.identifier.doi10.29228/Joh.50029en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeni Toplumsal Hareketleren_US
dc.subjectEnformasyon Çağıen_US
dc.subjectKimliken_US
dc.subjectPostmodern Ağ Toplumuen_US
dc.subjectYeni Toplumsal Eylemsizlik Modelien_US
dc.titleMODERNLEŞMENİN “MODERN” BİR ELEŞTİRİSİ OLARAK YENİTOPLUMSAL HAREKETLER VE YENİ KAVRAM ÖNERİSİ: “YENİTOPLUMSAL EYLEMSİZLİK MODELİ”en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0915-903Xen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue51en_US
dc.identifier.startpage1357en_US
dc.identifier.endpage1376en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorCevizoğlu, Mustafa Hulki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record