Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBardakci, Mehmet
dc.contributor.authorErdoğdu, Aylin
dc.contributor.authorBarut, Abdulkadir
dc.date.accessioned2023-04-03T07:16:23Z
dc.date.available2023-04-03T07:16:23Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBARDAKÇI, H., ERDOĞDU, A., & BARUT, A. (2020). G-7 ve E-7 Ülkelerinde Lojistik Performans, Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 9(5).en_US
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3652
dc.description.abstractLojistik bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye ulaşana kadar kadar gerçekleşen nakliye, depolama, gümrükleme, amblajlama, dağıtım gibi süreçleri ifade eder. Küreselleşme ile birlikte önemi günden güne hızla artan lojisitik sektörü ülkelerin kalkınmalarında büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle günümüzde ülkeler arasında artan uluslarası ticaret faaliyetleri lojistik sektörünün önemini daha da artımıştır. Yine gelişen sanayi ve bunun için gerekli olan hammdelerin nakliyesinde de (demir, çelik, petrol vb.) lojisitk sektörü önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2007-2018 dönemi için E-7 ülkeleri ve G-7 ülkeleri için lojistik performans, ekonomik büyüme ve finansal kalkınma arasındaki ekonometrik ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla E-7 ülkeleri ve G-7 ülkeleri ile ilgili toplam dört model oluşturulmuş ve modellerde uzun vadeli ilişki ve uzun vadeli katsayılar incelenmiştir. Bulgulara göre; E-7 ülkeleri için finansal gelişme ile lojistik performans endeksi arasında uzun vadeli bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. G-7 ülkelerinde ise yüksek finansal derinlik nedeniyle finansal gelişme ile lojistik performans arasında uzun vadeli bir ilişki olduğu tespit edilmiş, ancak uzun vadeli ilişki katsayısı istatistiksel olarak anlamsızdır. Hem G-7 ülkeleri hem de E-7 ülkeleri için ekonomik büyüme ile lojistik performans arasında uzun vadeli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, E-7 ülkeleri için uzun vadeli ilişki katsayısı istatistiksel olarak önemsizken, lojistik performans endeksinin G-7 ülkelerindeki ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği görülmüştür. Bu bağlamda, politika perspektifinden bakıldığında, lojistik altyapısına yapılan yatırımın, ülkelerde gelecekteki ekonomik büyüme ve finansal büyüme için yüksek getirilere sahip olabilecek en faydalı yatırım olacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden politika yapıcların lojisitik konusuna gereken önemi vermeleri ve gerekli politikları geliştimeleri ekonomik büyüme ve finansal gelişme için elzemdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMustafa SÜLEYMAN ÖZCANen_US
dc.relation.ispartofİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLojistik Performans Endeksien_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectFinansal Kalkınmaen_US
dc.subjectE7en_US
dc.subjectG7en_US
dc.titleG-7 ve E-7 Ülkelerinde Lojistik Performans, Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-2345-6789en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage4154en_US
dc.identifier.endpage4166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorErdogdu, Aylin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record