Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBarut, Abdulkadir
dc.contributor.authorGörgün, Mehmet Ragıp
dc.contributor.authorErdoğdu, Aylin
dc.date.accessioned2023-04-03T07:43:03Z
dc.date.available2023-04-03T07:43:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBARUT, A., GÖRGÜN, M. R., & ERDOĞDU, A. (2020). Baltık Kuru Yük Endeksi e Dow Jones Demir-Çelik Endeksi Arasındaki İlişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 3019-3033.en_US
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3656
dc.description.abstractBaltık kuru yük endeksi her gün Londra'daki Baltık Borsası tarafından rapor edilmektedir. Endeks, hammaddelerin deniz yoluyla taşınmasında verilecek navlun fiyatları için referans olmaktadır. Baltık kuru yük endeksi, Baltık Denizi ülkeleriyle veya ham petrol gibi birkaç emtia ile sınırlı değildir. Baltık kuru yük endeksi kömür, demir cevheri, tahıllar ve daha birçok emtianın 23 farklı rotada taşınması ile ilgili olarak oluşan bir navlun fiyatı endeksidir. Baltık kuru yük endeksi, dökme yük taşımacılığı talebi gemi kapasitesi arzından daha büyük olduğunda artacaktır. Bu çalışmanın amacı; Baltık kuru yük endeksi (BDI) ve Dow Jones DemirÇelik endeksi arasındaki ilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla 04.05.2009 ile 11.08.2019 arasındaki 526 haftalık seriler ile BDI ve Dow Jones demir-çelik endeksi arasındaki uzun dönem ve nedensellik ilişkisi incelenmiştir. BDI ve Dow Jones Demir-Çelik endeksi arasındaki uzun dönem ilişkisi Banerjee vd. (2017) tarafından geliştirilen Fourier ADL eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Nedenselik analizi olarak ise; nedenselliği dönemlere bölerek inceleyen ve Balcılar vd. (2010) tarafından geliştirilen Rolling Window (Kayan Pencereler) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde analiz edilen dönem parçalara bölünür ve her parça için ayrı test istatistiği elde edilmektedir. Analiz bulguları incelendiğinde Baltık kuru yük endeksi ve Dow Jones demir– çelik endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiş olup, bu bulgu bu değişkenlerin uzun dönemde beraber hareket ettiğini göstermektedir Nedensellik analizi sonuçlarında ise zaman zaman Baltık Kuru Yük Endeksinden Dow Jones demir- çelik endeksine zaman zaman Dow Jones Demir- Çelik endeksinden Baltık kuru yük endeksine, bazen ise hiç nedensellik ilişkisi ortaya çıkmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMustafa SÜLEYMAN ÖZCANen_US
dc.relation.ispartofİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBaltık Kuru Yük Endeksien_US
dc.subjectDow Jones Demir- Çelik Endeksien_US
dc.subjectEkonometrik Analizen_US
dc.subjectDenizyolu Taşımacılığıen_US
dc.subjectNavlunen_US
dc.titleBaltık Kuru Yük Endeksi ve Dow Jones Demir- Çelik Endeksi Arasındaki İlişkien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-2345-6789en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage3019en_US
dc.identifier.endpage3033en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorErdoğdu, Aylin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record