Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYeniçeri, Harun
dc.contributor.authorDemir, Emine
dc.date.accessioned2023-04-06T05:14:14Z
dc.date.available2023-04-06T05:14:14Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYeniçeri, H., & Demir, Ö. Ü. E. (2020). 7143, 7186 SAYILI YASALAR ve 1948 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI KAPSAMINDA VARLIK BARIŞINDA SON DURUM. Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 30(160).en_US
dc.identifier.issn1303-5444
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3692
dc.description.abstractVergi, toplumun devletten beklentileri karşılığında devletin topluma yüklemiş olduğu bir yükümlülüktür. Vergi mükellefleri zaman zaman bu yükümlülüğü yerine getirmedikleri veya getiremeyeceği zor süreçlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu süreçler devletin vergi tahsilatını da zorlaştırmaktadır. Sürecin kolay atlatılabilmesi bakımından devlet mükelleflere çeşitli kolaylıklar tanımaktadır. Bu kolaylıklardan biri de vergi affı uygulamalarıdır. Vergi afları vergi uyumu ve vergi adaleti bakımından eleştirilse de gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de politik ve ekonomik amaçlarla hükümetlerin sıklıkla başvurduğu bir yoldur. Devlet bu yolla bir yandan vergi gelirlerini artırmayı diğer yandan da varlık barışı uygulaması ile yurt içi ve yurt dışında bulunan kayıt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada genel bir kavram olan vergi affı uygulaması içinde yer alan varlık barışı uygulamaları incelenmiş, yurtiçi ve yurt dışındaki para, altın, döviz, gayrimenkul ve diğer menkul kıymetlerin milli ekonomiye kazandırılmasına yönelik 7143 ve 7186 Sayılı Kanunlar kapsamında varlık barışında gelinen son durum değerlendirilmiştir. 30.12.2019 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Varlık Barışı süresi 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasıen_US
dc.relation.ispartofMali Çözümen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVergi Affıen_US
dc.subjectVergi Barışıen_US
dc.subjectVarlık Barışıen_US
dc.subjectMali Afen_US
dc.subjectMali Barışen_US
dc.title7143, 7186 SAYILI YASALAR ve 1948 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI KAPSAMINDA VARLIK BARIŞINDA SON DURUMen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4289-6840en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue160en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDemir, Emine


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record