Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTunç, Pervin
dc.contributor.authorKarabulut, Cemile Ceylan
dc.date.accessioned2023-04-06T08:04:53Z
dc.date.available2023-04-06T08:04:53Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationPervin, T. U. N. Ç., & KARABULUT, C. C. (2020). Bağlanma Stilleri ile Ebeveyn Çatışma Algısının Aleksitimi Üzerindeki Yordayıcı Rolü ve Ebeveyn Aldatmasının Düzenleyici Etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23), 119-146.en_US
dc.identifier.issn2147-5717
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12294/3698
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerde, bağlanma stilleri ve anne-baba çatışması algısının aleksitimi düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolününün ve anne-baba aldatmasının düzenleyici etkisinin incelenmesidir. Bu araştırmanın örneklemi, 294 kadın, 73 erkek olmak üzere toplam 367 (n=374) yetişkin katılımcıdan oluşmuştur. Veriler, katılımcılardan online olarak toplanmıştır. Bu kesitsel araştırmada Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği-Yetişkin Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II ve Toronto Aleksitimi Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 21 kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre erkek katılımcıların Toronto Aleksitimi Ölçeği Duygularını İfade Etme Zorluğu alt boyutundan aldıkları puanların kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların, partneri aldatma durumunun aleksitimi düzeyi üzerinde pozitif yordama etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, katılımcıların kaçınmacı ve kaygılı bağlanma düzeylerinin de aleksitimi düzeyi üzerinde pozitif yordama etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Klinisyenlerin, aleksitimi ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi sahibi olması daha etkili koruyucu ve tedavi stratejileri sağlayacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIğdır Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofIğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAleksitimien_US
dc.subjectBağlanma Stillerien_US
dc.subjectAnne-Baba Aldatmasıen_US
dc.subjectEbeveyn Çatışması Algısıen_US
dc.titleBağlanma Stilleri ile Ebeveyn Çatışma Algısının Aleksitimi Üzerindeki Yordayıcı Rolü ve Ebeveyn Aldatmasının Düzenleyici Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4938-0510en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.identifier.endpage146en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTunç, Pervin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record